Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystadskommuner har gemensam räddningstjänst genom Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. Verksamhetsområdet är inriktat på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Verksamheten styrs av en från medlemskommunerna tillsatt direktion bestående av 11 ordinarie ledande politiker. Verksamheten regleras av en förbundsordning som styr verksamheten och den ekonomiska fördelningen mellan medlemskommunerna. Förbundsdirektionens verkställande tjänsteman är räddningschefen.

Förbundet har det administrativa sätet i Ystad och operativa styrkor i alla fyra kommunerna. Syftet med förbundet är att bättre och effektivare kunna utnyttja tillgängliga resurser inom det gemensamma räddningstjänstområdet.

Verksamhetsområdet skall vara inriktat på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.