Psykologiskt Och Socialt OMhändertagande (POSOM)

Vid en större katastrof eller olycka ska POSOM ge praktisk hjälp och stöd till människor som är drabbade av olyckan, samt upprätthålla informations- och stödcentrum både till drabbade, anhöriga och andra som påverkats av olyckan. 

POSOM samverkar också med övriga av olyckan berörda organisationer.

I POSOM ingår bland annat representanter från:

 • Svenska kyrkan
 • Skola/barnomsorg
 • Socialtjänst
 • Primärvård/psykiatri
 • Röda Korset
 • Civilförsvarsförbundet
 • Polismyndigheten

De primära arbetsuppgifterna är att:

 • Lindra eller förhindra personliga kriser i samband med stora och allvarliga olyckor, samhällsstörningar eller katastrofer.
 • Underlätta för anhöriga att få information/upplysningar.
 • Kontakta sjukvårds- och polismyndigheter i det landsting eller land där händelsen har inträffat.
 • Upprätta kontaktvägar mellan anhöriga och skadade/inblandade.
 • Förbereda de skadades hemkomst och se till att primärvården och Tomelilla kommun tar över ansvaret för de psykiska och sociala stödinsatserna.

Behöver du kontakt i POSOM-frågor?

Ansvarig för kommunens organisation är kommunens socialchef.