Information om Sveriges beredskap för kris och krig

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Läs mer om krisberedskap och civilförsvar på msb.se.

Följ utvecklingen via krisinformation.se

På krisinformation.se finns information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Där finns samlad information och länkar om vad vi vet just nu och om hur du kan hantera eventuell oro, både hos dig själv och barn och unga.

Var källkritisk

Vid allvarliga händelser är det viktigare än någonsin att vara källkritisk och att du söker information hos betrodda källor. Sprid inte rykten och fundera över vem som ligger bakom information innan du delar den vidare.

Närmaste skyddsrum

En karta över alla skyddsrum i Tomelilla kommun finns hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ansvaret för skyddsrummet ligger på fastighetsägaren till den byggnad där rummet finns. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för besiktningen av dem.

Resor

På Utrikesdepartementets hemsida finns råd och information till svenska resenärer.

MSB:s råd om vad om du som privatperson kan tänka på

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt.