Om du känner dig orolig

Det är vanligt att bli orolig vid allvarliga händelser och av rapporteringen om det spända säkerhetsläget. Du är inte ensam och det finns stöd att få. Läs mer om vilket stöd du kan få vid oro. 

För barn och unga

Det är bra att prata med någon om du är orolig. Berätta hur du mår, vad du känner och vad du tänker. Du kan prata med någon i din närhet som en kompis, förälder, lärare eller någon annan vuxen.

Att prata med barn och unga

Om ett barn eller en elev känner oro över något har medarbetare inom förskola och skola både utbildning och erfarenhet av att hantera detta. Vuxna i skolan finns på plats som stöd, lyssnar in och för vid behov en dialog med barnet eller eleven utifrån ålder och mognad.

Det kan vara svårt att prata med barn och unga om det som händer just nu. Bris har tillsammans med Försvarsmakten tagit fram råd för hur du som vårdnadshavare eller pedagog kan prata med barn om deras oro.

Var källkritisk

Vid en allvarlig händelse är det vanligt att vilseledande information delas. Det är viktigt att fundera på var informationen kommer ifrån och inte sprida rykten vidare. Här kan du läsa mer om källkritik och hur sociala medier fungerar i kriser: