Tomelilla kommun följer utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i vår omvärld. Vi har löpande kontakt med Migrationsverket och länsstyrelsen och en beredskap för att ta emot flyktingar från Ukraina. 

Här samlar vi information som kan vara bra att känna till angående hur kriget påverkar samhället i stort samt Tomelilla kommun.

Enligt den fördelning som Migrationsverket gjort, ska Tomelilla ta emot totalt 23 ukrainska flyktingar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Läs mer om krisberedskap och civilförsvar på msb.se.

Det är vanligt att bli orolig vid allvarliga händelser och av rapporteringen om det spända säkerhetsläget. Du är inte ensam och det finns stöd att få.