Tomelilla - en säker och trygg kommun

Tomelilla kommun bedriver ett aktivt arbete för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Vi hantera risker och arbetar förebyggande genom information, rådgivning, stöd, utbildning och samverkan. 

Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Tomelilla kommer information om vad som har hänt, lägesbeskrivningar, med mera att läggas ut på vår webbplats.

113 13 − information vid olyckor och kriser

113 13 är telefonnumret som du kan ringa för information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Om du inte behöver hjälp i en nödsituation, utan bara vill ha eller lämna information om en större händelse som till exempel en storm, en influensaepidemi eller en brand, då ringer du 113 13. Du kan ringa 113 13 dygnet runt, året om och få prata med en operatör som svarar på dina frågor och tar emot din information.

Hur kommunicerar vi i kris?

Krisinformation från kommunen hittar du i första hand på kommunens webbplats och våra sociala medier, t.ex. Facebook (sidan Tomelilla på Österlen). Vi kan även använda oss av sms-utskick, anslagstavlor, viktigt meddelande till allmänheten via radio, tv och mobiltelefoni med mera – allt utifrån krisens karaktär. I en krissituation kommer vår information ligga som det första du ser på vår webbplats.

Vid en kris eller en extraordinär händelse ska kommunen kommunicera på ett korrekt, begripligt, samordnat och tydligt sätt. Informationen ska vara snabb och lättillgänglig.

Kommunen publicerar främst information ur ett kommunalt perspektiv. Vid behov länkar kommunen vidare till andra betrodda aktörers information. På så sätt säkerställs att informationen är aktuell. Kommunen tar inte ansvar för att länkad information från andra aktörer är korrekt.