Hur kommunicerar vi i kris?

Krisinformation från kommunen hittar du i första hand på kommunens webbplats och våra sociala medier, t.ex. Facebook (sidan Tomelilla på Österlen). Vi kan även använda oss av sms-utskick, anslagstavlor, viktigt meddelande till allmänheten via radio, tv och mobiltelefoni med mera – allt utifrån krisens karaktär. I en krissituation kommer vår information ligga som det första du ser på vår webbplats.

Vid en kris eller en extraordinär händelse ska kommunen kommunicera på ett korrekt, begripligt, samordnat och tydligt sätt. Informationen ska vara snabb och lättillgänglig.

Kommunen publicerar främst information ur ett kommunalt perspektiv. Vid behov länkar kommunen vidare till andra betrodda aktörers information. På så sätt säkerställs att informationen är aktuell. Kommunen tar inte ansvar för att länkad information från andra aktörer är korrekt.

Senast uppdaterad: 2020-06-10