Tomelilla kommun utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. Vi följer händelseutvecklingen och samarbetar tätt med andra viktiga aktörer.

Från och med 9 februari 2022, tas de flesta restriktioner kopplade till covid -19 bort.

Vid symtom ska man stanna hemma. Allmänheten testas vanligtvis inte. Arbetar man inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg, kommer man dock kunna provtas vid symtom.

→ Läs mer om testning på Folkhälsomyndighetens webbplats.

För den som är ovaccinerad, gäller fortsatt att undvika trängsel.

Personer från 12 år erbjuds kostnadsfritt vaccin.

→ Läs mer på 1177.se om vaccination och hur du bokar en tid.

→ Mer information om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Följ de råd som gäller, exempelvis:

  • Stanna hemma om du har symtom på covid -19. Det ska du göra även om du är vaccinerad.
  • Vaccinera dig om du ännu inte gjort det. Är du tveksam till vaccination finns bra information på Folkhälsomyndighetens sida.

  Mer att läsa

  Folkhälsomyndighetens information om hur du skyddar dig själv och andra.
  Information på Folkhälsomyndighetens sida om du vill veta mer om vaccination
  Läs mer om hur du bokar tid för vaccination på 1177:
  Hur du bokar tid för vaccination på 1177.se
  Vaccination against covid-19 in other languages

   

  Från och med 9 februari 2022, testas vanligvis inte längre allmänheten vid symtom. Undantagna är personer som arbetar exempelvis inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg.

  Läs mer om testning på Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Vaccination mot covid-19 pågår. Det är Region Skåne som ansvarar för genomförandet i Skåne.

  Vaccin erbjuds till alla från 12 år och uppåt. Vaccinet är gratis och du bokar själv din tid.

  Läs mer på Region Skånes webbplats

  Läs mer om vaccinering på 1177.se.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida

  Information in other languages (Folkhälsomyndigheten)

  Region Skåne har tagit fram information om vaccinationen med lättläst språk.

  Lättläst information om vaccination (pdf)

  Lättläst med bildstöd (pdf)

  Om du lever i hemlöshet, finns möjlighet att få vaccin på någon av Skånes stadsmissions mottagningar i Malmö och Helsingborg.

  Läs mer om tider och annat på Skånes stadsmissions webbplats

  Det finns gott om information i omlopp som rör coronaviruset och dess konsekvenser. Det är inte alltid så lätt att veta vad som är sant eller inte. För att undvika att sprida rykten eller falsk information, kan vi alla hjälpas åt genom att vara källkritiska.

  Säkerställd information från olika myndigheter finns samlad på www.krisinformation.se.

  Så tänker du källkritiskt

  • Är det fakta eller åsikter?
  • Vad är syftet med informationen?
  • Vem är avsändaren?
  • Är källan trovärdig?
  • Finns informationen någon annanstans?
  • Är informationen ny eller gammal och varför finns den just nu?

  Vad du själv kan göra:

  • Sök information – du kan motverka propaganda och falsk information bäst genom att vara påläst.
  • Tro inte på rykten – använd flera trovärdiga källor för att se om informationen stämmer.
  • Sprid inte rykten – verkar informationen inte trovärdig, sprid den inte vidare.

   Källa: dinsakerhet.se

  Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet arbetar intensivt med att minimera risken för smittspridning på våra boenden. Vi säkerställer också att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare. Vi har stöd bland annat från Region Skånes smittskydd och mer på hemmaplan har vi en god dialog med primärvården.

  Smittspårning 

  När vi i kommunen genomför en smittspårning ingår även de personer/brukare som inte har symtom.

  De som ingår i vår smittspårning är de personer/brukare som kan ha blivit exponerade för covid-19 och som inte haft sjukdomen inom de närmaste tre månaderna. I samband med att smittspårning genomförs tas två prov. Det första provet görs direkt efter att vi fått indikationer på att någon i personens/brukarens närhet, inom vår verksamhet, har fått ett positivt provsvar. Det andra provet tas sju dagar efter det första.

  Om ett av dessa prov skulle visa sig vara positivt kontaktas personen direkt, antingen av våra sjuksköterskor eller av vårdcentralen. Om provet visar sig vara negativt kontaktas man inte. Vi informerar alltid berörd person vid provtagning. Om personen ber oss informera anhöriga gör vi detta. Om inte, informeras inte anhöriga då dessa provtagningar lyder under sekretesslagstiftning.

  Vad vi gör för att minska smittspridningen: 

  •  Vi genomför trygga besök på våra boenden, vilket bland annat innebär​​​​ ​​​att:
   - man som anhörig/närstående inte ska komma på besök om man har symtom på covid-19.
   - anhörig/närstående erbjuds både munskydd och handsprit.
   - besök ska ske i den närståendes lägenhet eller i gemensamma utrymmen där det går att hålla avstånd till andra.
  • Vi säkerställer att våra hygienrutiner fungerar. Att arbeta efter basala hygienrutiner är mycket viktigt för att minimera risken för smittspridning.
  • Medarbetare med symtom som snuva, hosta eller feber, även lindriga, uppmanas att stanna hemma.

  Så hanterar vi misstänkt smitta på ett boende

  Inom både hemtjänst och på våra boenden, arbetar vi alltid med hygienrutiner. Det är viktigt för att undvika smittspridning också vad gäller andra sjukdomar än covid-19. Alla medarbetare har tillgång till handsprit. På samtliga arbetsplatser finns hygienombud som ett extra stöd i handledning och internkontroll. Vi genomför kontinuerligt hygienutbildningar och just nu kompletteras dessa med Region Skånes nya webbutbildning med särskild anledning av coronaviruset.

  Tomelilla kommun följer Folkhälsomyndighetens och Vårdhygien/Smittskydd Skånes riktlinjer och utformar/hämtar hygienrutiner från dessa. Deras riktlinjer bygger på konceptet basala hygienrutiner. Syftet med basala hygienrutiner är att förhindra smittöverföring inom vård och omsorg.

  Basala hygienrutiner innefattar regler för:

  • handhygien
  • skyddshandskar och skyddskläder 
  • arbetskläder
  • hår och skägg
  • smycken, klockor och bandage på händer

  Visir och munskydd används av personal vid misstänkt eller konstaterad smitta.

  Kan jag besöka kommunens särskilda boenden?

  Ja, det kan du. Men om du har symtom på covid-19, ska du förstås stanna hemma. 

  Efter Smittskydd Skånes rekommendation införs munskydd återigen vid patientnära arbete.Det innebär att även du som besöker våra boende bör använda munskydd.

  Besöket ska ske i den närståendes lägenhet eller i gemensamma utrymmen där det går att hålla avstånd till andra. Möjligheten att ha ett digitalt möte, finns fortsatt. Vi har tillgång till både datorer och surfplattor. Har du också det, alternativt en smartphone, hjälper vi gärna er att mötas på detta sätt.

  Är kommunens dagverksamhet öppen?

  Ja, Vännens dagverksamhet är öppen.

  Café Kryddan är är öppet.

   

  Hör av dig om du har frågor!

  Tveka inte att höra av dig till ansvarig enhetschef om du har frågor. Du når dem enklast via Tomelilla direkt, 0417-180 00.

  Biblioteken, konsthallen, kulturskolan, Österlenbadet och Soffta fritidsgård har åter ordinarie öppettider.

  Sedan 9 februari 2022, finns inte längre några deltagarbegränsingar vid arrangemang. För detaljer, se respektive verksamhets webbsida.