Sedan 29 september är många restriktioner borttagna. Också Folkhälsomyndighetens allmänna råd har ändrats. Fortsatt gäller dock för alla att stanna hemma och undvika kontakt med andra vid symtom på covid-19.

Från 22 november 2021, rekommenderas alla i åldern förskoleklass och äldre med symtom att åter testa sig. Undantagna är de som haft konstaterad covid -19 de senaste 6 månaderna. Särskilda testningsrekommendationer finns också för dem som har en hushållsnära kontakt med konstaterad covid -19.

Den som fortfarande inte är fullvaccinerad bör fortfarande hålla avstånd till andra och särskilt undvika personer i riskgrupp eller dem som är över 70 år.

Från 1 december 2021, kommer vaccinationsbevis eller skärpta restriktioner, krävas för allmäna sammankomster och offentliga arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare.

Personer från 12 år erbjuds kostnadsfritt vaccin.

Läs mer om råd och rekommendationer  på Folkhälsomyndighetens webbplats

  Mer information

  På krisinformation.se finns mycket att läsa om viruset tillsammans med länkar till olika myndigheters information.

  Folkhälsomyndigheten är en annan bra källa till information. Här finns bland annat en bra ”frågor och svar” också på engelska.

  Har du symtom på covid-19, kan du beställa ett provtagningstest som du gör själv hemma eller på en särskild provtagningsplats. Testet är gratis.

  Från 22 november 2021, är rekommendationen åter att den som har symtom ska testa sig, vaccinerad eller ej. Det gäller alla från åldern förskoleklass och äldre.

  Läs mer om provtagning på 1177.

  Vaccinationer mot covid-19 pågår. Det är Region Skåne som ansvarar för genomförandet i Skåne.

  Äldre och personal på särskilda boenden har varit först ut, därefter fanns en prioritetsordning bland särskilt sårbara personer och personal inom vård- och omsorgsområdet.

  Nu erbjuds vaccin till övrig allmänhet från 16 år och uppåt. En planering för vaccinering av barn 12–15 år i skolorna pågår. Vaccinet är gratis.

  Läs mer på Region Skånes webbplats

  Läs mer om vaccinering på 1177.se.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida

  Information in other languages (Folkhälsomyndigheten)

  Region Skåne har tagit fram information om vaccinationen med lättläst språk.

  Lättläst information om vaccination (pdf)

  Lättläst med bildstöd (pdf)

  Om du lever i hemlöshet, finns möjlighet att få vaccin på någon av Skånes stadsmissions mottagningar i Malmö, Kristianstad och Helsingborg.

  Läs mer om tider och annat på Skånes stadsmissions webbplats

  Region Skåne publicerar varje dag en lägesbild för hur smittläget ser ut för Skåne totalt.

  Varje vecka lägger Region Skåne också upp siffror för varje skånsk kommun. I kommunrapporten hittar du bland annat hur mång fall av covid -19 som konstaterats bland Tomelillas invånare sedan i mars. Du kan också se hur många nya fall som konstaterats de senaste två veckorna.

  Region Skånes lägesbild

  Region Skånes kommunrapport

  Just nu finns gott om information i omlopp som rör coronaviruset och dess konsekvenser. Det är inte alltid så lätt att veta vad som är sant eller inte. För att undvika att sprida rykten eller falsk information, kan vi alla hjälpas åt genom att vara källkritiska.

  Säkerställd information från olika myndigheter finns samlad på www.krisinformation.se.

  Så tänker du källkritiskt

  • Är det fakta eller åsikter?
  • Vad är syftet med informationen?
  • Vem är avsändaren?
  • Är källan trovärdig?
  • Finns informationen någon annanstans?
  • Är informationen ny eller gammal och varför finns den just nu?

  Vad du själv kan göra:

  • Sök information – du kan motverka propaganda och falsk information bäst genom att vara påläst.
  • Tro inte på rykten – använd flera trovärdiga källor för att se om informationen stämmer.
  • Sprid inte rykten – verkar informationen inte trovärdig, sprid den inte vidare.

   Källa: dinsakerhet.se

  Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet arbetar intensivt med att minimera risken för smittspridning på våra boenden. Vi säkerställer också att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare. Vi har stöd bland annat från Region Skånes smittskydd och mer på hemmaplan har vi en god dialog med primärvården.

  Smittspårning 

  När vi i kommunen genomför en smittspårning ingår även de personer/brukare som inte har symtom.

  De som ingår i vår smittspårning är de personer/brukare som kan ha blivit exponerade för covid-19 och som inte haft sjukdomen inom de närmaste tre månaderna. I samband med att smittspårning genomförs tas två prov. Det första provet görs direkt efter att vi fått indikationer på att någon i personens/brukarens närhet, inom vår verksamhet, har fått ett positivt provsvar. Det andra provet tas sju dagar efter det första.

  Om ett av dessa prov skulle visa sig vara positivt kontaktas personen direkt, antingen av våra sjuksköterskor eller av vårdcentralen. Om provet visar sig vara negativt kontaktas man inte. Vi informerar alltid berörd person vid provtagning. Om personen ber oss informera anhöriga gör vi detta. Om inte, informeras inte anhöriga då dessa provtagningar lyder under sekretesslagstiftning.

  Vad vi gör för att minska smittspridningen: 

  •  Vi genomför trygga besök på våra boenden, vilket bland annat innebär​​​​ ​​​att:
   - man som anhörig/närstående inte ska komma på besök om man har symtom på covid-19.
   - anhörig/närstående erbjuds både munskydd och handsprit.
   - besök ska ske i den närståendes lägenhet eller i gemensamma utrymmen där det går att hålla avstånd till andra.
   Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott av covid-19.
  • Vi säkerställer att våra hygienrutiner fungerar. Att arbeta efter basala hygienrutiner är mycket viktigt för att minimera risken för smittspridning.
  • Medarbetare med symtom som snuva, hosta eller feber, även lindriga, uppmanas att stanna hemma.

  Så hanterar vi misstänkt smitta på ett boende

  Inom både hemtjänst och på våra boenden, arbetar vi alltid med hygienrutiner. Det är viktigt för att undvika smittspridning också vad gäller andra sjukdomar än covid-19. Alla medarbetare har tillgång till handsprit. På samtliga arbetsplatser finns hygienombud som ett extra stöd i handledning och internkontroll. Vi genomför kontinuerligt hygienutbildningar och just nu kompletteras dessa med Region Skånes nya webbutbildning med särskild anledning av coronaviruset.

  Tomelilla kommun följer Folkhälsomyndighetens och Vårdhygien/Smittskydd Skånes riktlinjer och utformar/hämtar hygienrutiner från dessa. Deras riktlinjer bygger på konceptet basala hygienrutiner. Syftet med basala hygienrutiner är att förhindra smittöverföring inom vård och omsorg.

  Basala hygienrutiner innefattar regler för:

  • handhygien
  • skyddshandskar och skyddskläder 
  • arbetskläder
  • hår och skägg
  • smycken, klockor och bandage på händer

  Visir och munskydd används av personal vid misstänkt eller konstaterad smitta.

  Vad jag som anhörig kan göra

  I dessa tider är det extra viktigt att hålla tät kontakt. Men vi uppmanar dig att vara restriktiv med besök och överväga digitala möten där ni kan se varandra. Vi har tillgång till både datorer och surfplattor. Har du också det, alternativt en smartphone, hjälper vi er gärna att hålla kontakten.

  Kan jag besöka kommunens särskilda boenden?

  Ja, det kan du. Men om du har symtom på covid-19, ska du förstås stanna hemma. Enligt Folkhälsomyndighetens råd, ska ännu inte fullvaccinerade också fortsätta att hålla avstånd och särskilt undvika kontakt med personer i riskgrupp och dem som är 70 år och äldre.

  Besöket ska ske i den närståendes lägenhet eller i gemensamma utrymmen där det går att hålla avstånd till andra. Möjligheten att ha ett digitalt möte, finns fortsatt. Vi har tillgång till både datorer och surfplattor. Har du också det, alternativt en smartphone, hjälper vi gärna er att mötas på detta sätt.

  Är kommunens dagveksamhet öppen?

  Ja, Vännens dagverksamhet är öppen.

  Hör gärna av dig!

  Tveka inte att höra av dig till ansvarig enhetschef om du har frågor. Du når dem enklast via Tomelilla direkt, 0417-180 00.

  Hör av dig om du har frågor!

  Tveka inte att höra av dig till ansvarig enhetschef om du har frågor. Du når dem enklast via Tomelilla direkt, 0417-180 00.

  Just nu planeras för vaccinering av barn 12–15 år i skolorna.

  Vi förebygger smittspridning i skolor och förskolor genom att exempelvis:

  • ha tätare städning än vanligtvis
  • undvika större samlingar av barn, elever och personal
  • förlägga verksamhet utomhus när det är möjligt
  • inte just nu genomföra föräldramöten eller andra aktiviteter där man samlas på plats

  Barn och elever som visar symtom som skulle kunna bero på coronavirus, ska inte komma till förskolan eller skolan. Uppstår symtom när barnet/eleven är hos oss, kommer vi be förälder/vårdnadshavare att hämta barnet. Det finns särskilda råd från Folkhälsomyndigheten vi använder för att kunna göra en bedömning. Tänk på att bokning av test för covid -19 är smidigare och enklare om ditt barn har en godkänd e-legitimation.

  Barn i förskola och skola som har konstaterad covidsjukdom i hemmet, ska inte komma till skolan eller förskolan även om barnet är utan symtom.

  Läs mer här.

  Om vi får en hög personalfrånvaro i förskolan som inte går att lösa genom omflyttning av personal eller vikarier, kan vi behöva be er som har möjlighet att ha barnen hemma att göra så. Det kan handla om barn vars föräldrar/vårdnadshavare är permitterade eller föräldralediga med annat barn.

  Är kommunens skolor och förskolor öppna?

  Ja, generellt.

  Men om spridningen av covid-19 skulle vara stor eller ha ett hastigt förlopp, kan smittskyddsläkare bedöma att en skolas eller förskolas lokaler bör stängas. Det kan ske helt eller delvis. Det är huvudmannen – kommunen eller privat utövare – för skolan som tar själva beslutet om stängning.

  Bedömningen kan alltså gälla en enskild avdelning, klass, skola eller förskola eftersom smittspridningen kan se olika ut.

  Om skolor och förskolor skulle stängas

  Om någon av Tomelilla kommuns skolors eller förskolors lokaler tillfälligt behöver stängas, kommer vi att prioritera snabb information till de barn, elever och vårdnadshavare som direkt berörs. Hemmet kommer få veta hur fjärr- eller distansundervisningen ska gå till. Vi kommer också att lägga ut information på tomelilla.se.

  De föräldrar eller vårdnadshavare som arbetar inom det som kallas ”samhällsviktig verksamhet” kan ändå komma att behöva barnomsorg. Detta för att de behövs i arbete för att samhället ska kunna fungera.

  Hur vet jag om jag arbetar i samhällsviktig verksamhet?

  I förordningen finns specificerat vad som anses falla under detta:

  Information på MSB:s webbplats

  Det är det din arbetsgivare/uppdragsgivare som ska avgöra om du har en funktion som ska bedömas som samhällsviktig och därmed kommer behöva arbeta även om skolor och förskolor stänger. Din arbetsgivare/uppdragsgivare kan också bedöma att du under en sådan period inte behöver arbeta lika mycket som i vanliga fall om dina arbetsuppgifter i alla delar inte betraktas som samhällsviktiga.

  Det kan också vara så att du inte har en ordinarie roll som bedöms som samhällsviktig, men att din arbetsgivare ändå behöver dig för att kunna bedriva den samhällsviktiga verksamheten på en acceptabel nivå med tillräckligt antal medarbetare.

  Det du behöver ta reda på är hur mycket du kommer behöva arbeta och därmed få veta hur stort ditt behov av barnsomsorg är.

  Detta gäller också om du är ensamföretagare.

  Hur vill ni att jag berättar för er om hur stort behov av barnomsorg/fritids jag behöver?

  Om det skulle bli aktuellt med en stängning, ska du meddela förskolan och fritidshemmet det omsorgsbehov du kommer ha. Det ska du inte göra nu, men du kan förbereda dig genom att fråga din arbetsgivare redan nu vad som gäller för dig.

  Skulle du komma att behöva ändra schematider, tar vi det i nästa skede.

  Måste jag visa er ett intyg från min arbetsgivare för att styrka att jag arbetar med samhällsviktig verksamhet för att få barnomsorg/fritids?

  Nej, det behöver du inte. Om vi kommer behöva se ett sådant senare, frågar vi dig.

  Jag arbetar i samhällsviktig verksamhet, men inte barnets andra vårdnadshavare. Kan vi ändå få omsorg om skolor/förskolor stänger?

  Om det finns en annan vårdnadshavare som kan ansvara för barnet bör utgångspunkten vara att hen gör det. Om hen är förhindrad att ta hand om barnet, exempelvis på grund av sjukdom, kan ni ändå få omsorg. Där görs en separat bedömning.

  Om du kan lösa omsorg om dina barn på annat sätt, genom att till exempel en vän, släkting eller partner ställer upp, gör gärna det. Tänk dock på att inte utsätta den äldre generationen eller någon inom övriga riskgrupper för smittorisk.

  Behöver mitt barn gå på en annan förskola eller fritids om förskolor och skolor stänger?

  Vi kommer så långt som det är möjligt se till att ditt barn får komma till samma ställe som vanligt.

  Om det skulle bli så att vi får ett läge med personalbrist på grund av sjukdom, kan vi behöva stänga och hänvisa till en annan förskola, avdelning eller fritidshem. Det kommer vi i så fall meddela med så god framförhållning som bara är möjlig i situationen. Vi kommer meddela dem som då skulle beröras.

  Mitt ena barn går på fritids. Kan hen få komma till sitt syskons förskola istället för fritids?

  Nej, du lämnar på barnens ordinarie förskola och fritids.

  Jag har mitt barn inom OB-omsorg på Nattviolen. Kommer den finnas tillgänglig?

  Om du har den omsorgen i dag till ditt barn, kommer den finnas då också om ni behöver.

  Mina barn går inte i kommunal skola eller förskola. Vad händer om den fristående verksamheten behöver stänga helt och jag ändå behöver omsorg?

  Då kommer du få erbjudande om plats på annan förskola eller fritidshem.

  MSB har sammanställt ett par informationsblad, ett till vårdnadshavare och ett till verksamhetsutövare. Om du som verksamhetsutövare behöver hjälp med att bedöma om din verksamhet, helt eller delvis, är samhällsviktig vid en stängning, finns ett stödmaterial framtaget.

  Biblioteken, konsthallen, kulturskolan, Österlenbadet och Soffta fritidsgård har åter ordinarie öppettider och inga deltagar-/besöksbegränsningar. För detaljer, se respektive verksamhets webbsida.

  Fortsatt gäller dock att man håller sig hemma vid symtom. Ännu inte fullvaccinerade ska fortsatt hålla avstånd till andra.

  För att föreningar inte ska drabbas ekonomiskt på grund av färre aktiviteter, har kultur- och fritidsnämnden beslutat om att föreningar i Tomelilla kommun som ansöker om lokalt aktivitetsstöd för första halvåret 2021, erbjuds välja mellan:

  • göra en ny ansökan med faktiska aktiviteter som har genomförts under första halvåret 2021
  • meddela om man önskar samma aktivitetsstöd som man fick för aktiviteter genomförda under första halvåret 2019.

  På detta sätt kan varje förening välja det som är mest gynnsamt för föreningen. Ansökan för första halvåret 2021 ska vara Kultur och fritid tillhanda senast den 15 augusti 2021, precis som vanligt. Önskar man i stället samma aktivitetsstöd som man fick för första halvåret 2019 ska detta meddelas via e-post till fritid@remove-this.tomelilla.remove-this.se.

  Läs mer om aktivitetsstödet här.