I Tomelilla finns ett lokalt brottsförebyggande råd som styrs av kommunstyrelsens arbetsutskott. I lokala Brå finns representanter från olika delar av förvaltningen, exempelvis säkerhetssamordnare, skola, kultur och fritid, socialtjänst och gata/park tillsammans med räddningsstjänst och polis.

Gruppen träffas regelbundet, planerar och genomför större och mindre aktiviteter för att stärka tryggheten och förebygga brott lokalt. Inte sällan sker detta genom samverkan mellan kommun och polis.