Brottsförebyggande arbete

I Tomelilla har vi ett lokalt brottsförebyggande råd som styrs av kommunstyrelsens arbetsutskott och leds av säkerhetssamordnaren. Tillsammans arbetar de med åtgärder för att öka tryggheten och förebygga brott lokalt.

Om du blivit utsatt för brott eller är vittne till brott, ring 112 om det är akut. Vid mindre akuta situationer, kontakta polisen på 114 14. Den vägen når du även kommunpolisen i Tomelilla. Kommunen kan även erbjuda stöd till dig som blivit utsatt för brott.

Senast uppdaterad: 2019-11-21