Tomelilla kommun bedriver ett aktivt arbete för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Vi hantera risker och arbetar förebyggande genom information, rådgivning, stöd, utbildning och samverkan. 

Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Tomelilla kommer information om vad som har hänt, lägesbeskrivningar, med mera att läggas ut på vår webbplats.