2022: Åsgårds gårdsbutik

Charlotte och Karl har byggt upp en verksamhet som värnar djur, natur och det nära. De har en genomtänkt verksamhet som gynnar det närodlade och ekologiska, bland annat genom att jobba med sortbevarande av gammaldags utsäde och med sortval på grödor. Genom att bjuda in både barn och vuxna att se deras verksamhet, de fina fåren och vallhundarna, för de människor närmare naturen.

2022: Mattias Kreissig

Med aldrig sinande energi ser Mattias Kreissig till och underhåller Gårdlösaleden och motionsslingan – skräp plockas upp och grenar och annat som kan göra framkomligheten svår tar han bort. Med sin insats bidrar han till att leden används och att fler kommer ut i naturen och får nytta och glädje av leden. Just viljan att göra en egen insats kan vara avgörande för att göra naturen tillgänglig för många, med sitt arbete och engagemang är Mattias Kreissig en förebild.

2021

Friluftsfrämjandets lokalförening i Skåne Tranås

För ett ideellt och outtröttligt arbete med att visa barn från fem års ålder den fantastiska skånska naturen. Med hjälp av lek och upptäckarglädje får främst barn och ungdomar möjligheten att skapa förståelse för naturen och dess värden. Allt ifrån allemansrätten till skräpplockning och vad man skall göra om man är vilse - såklart krama ett träd!

2020

Holger och Anna Olin, Activs gård
Motivering:
Activs gård är ett jordbruksföretag som drivs ekologiskt med bland annat odling av baljväxten gråärt som binder kväve och gör jorden mer näringsrik.
Holger och Anna har sedan 2015 även KRAV- uppfödning av kycklingar.
 

2019

Österlenhampa
Motivering:
Österlenhampa har odlat hampa sedan 2003. Av hampan framställs produkter för byggnation, isolering, stallströ, djurfoder, hud- och hårvård samt kosttillskott. Hampan odlas ekologiskt utan bekämpningsmedel och är ett bra byggnadsmaterial då det lagrar värme effektivt. Dessutom används hela växten, både rötter, stam, blad och frön, vilket ger en hållbar produktion.

2018

Anita Ullmann Kradjians
Motivering: 
Under Anita Ullmann Kradjians kompetenta ledning har VetoNu lyckats skapa ett stort motstånd mot gruvdrift på Österlen som upplevs som hotande landskapsförstörelse.

2017

Maria Bister
Motivering:
Barnen är vår framtid och det är viktigt att det får kunskap om att vi måste vara aktsamma om vår natur. Maria Bister kan med sina  barnböcker påverka barnen och  väcka intresse för vår miljö. 

2016

Gårdlösaleden
Motivering:
Gårdlösaleden får Tomelilla kommuns Miljö- och naturpris för att under flera år ha engagerat många bybor i Smedstorp, först i skapandet och sedan i underhållet av Gårdlösaleden. Byborna har gemensamt röjt stigar, samt byggt broar och bivacker längs leden. De har även förkovrat sig i böcker och gamla skrifter för att ta fram underlag till broschyrer, kartor och informationstavlor som berättar om sevärdheter i området. Det gemensamma arbetet har lett till ökad kunskap och förståelse för natur- och kulturvärden. 

2015

Lauras Salong
Motivering:
Pristagaren värnar om kundens hälsa och en hållbar miljö genom ekologisk hårvård med naturliga råvaror och växtfärger.

2014

Kristian Hägglund
Motivering:
Årets naturskyddspris tilldelas greenkeeper Kristian Hägglund för innovativ skötsel av Tomelilla golfbana med uttalat miljövänliga metoder samt visad naturomsorg om Välabäcken.

2013

Projektet "Skörda regnvatten"
Motivering:
Naturskyddspriset går i år till projektet ”Skörda regnvatten”. Ansvarig för detta är Trädgården som Livsrum, Österlens folkhögskola och Tomelilla kommun.  Denna utställning, ”Skörda regnvatten”, visar hur man kan utnyttja regnvattnet på ett sinnrikt sätt utan att belasta samhällsets dagvattensystem och förindra  extra belastning av redan ansträngda reningsverk.  

2022

Bollerups naturbruksgymnasium

Motivering: Bollerups naturbruksgymnasium är en av Tomelillas äldsta institutioner och ett föredöme både som utbildningsinstitution och lantbruk. Genom sitt riksintag och sina betydande utbildningsinsatser, är man av stor vikt inte bara för Tomelillas utan för hela Sveriges lantbruk och landsbygd.

2021

Pinneboda gård
Motivering:Med stor omtanke för sin gård har Göran Kristiansson och familjen inte bara förvaltat Pinneboda gård från tidigare generationer utan också utvecklat gården, vilket gör både gården och den skånska landsbygden rikare nu och i framtiden.

2019

Pero och Milanka Cukic, kalkonuppfödning
Motivering:
Pero och Milanka Cukics kalkonuppfödning har utvecklats till att bli en av Sveriges största. Med en kärlek till familjen, djuren och en god djurhållning i fokus är de ett fantastiskt exempel på ett landsbygdsföretag.

2018

Växtkraft i Skåne Tranås AB
Motivering:
Priset tilldelas ett företag som visar och utnyttjar fördelarna med att vara ett företag på landsbygden. Växtkraft i Skåne Tranås AB är tre ambitiösa killar som har tagit över ett välkänt och inarbetat företag med sikte på framtidens utmaningar.

2022

Nedrabygårds lamm

Motivering: Med stor omtanke för djuren och naturen utvecklar Maria Nilsson med familj sitt företag för en levande landsbygd. Med en önskan och ambition om att fler människor ska komma ut i naturen.

2021

Malin Lindblad och Daniel Månsson
Motivering:
Med stor omtanke för sina kunder och sin personal har Daniel och Malin tillsammans skapat Skånsk Larmtjänst AB, ett riktigt familjeföretag med kontor både i Tomelilla och Malmö. Med kvalité och kunskap i fokus gör de hela Skåne tryggare.

2019

Jessica Buhre Städ & Fönsterputsning
Motivering:
Med stor omtanke för sina kunder och alltid med människan i fokus utvecklar Jessica Buhre sitt företag. Hon gör stor skillnad för hela bygden, både för kunder och anställda.

2018

Lars Tärn AB
Motivering:
Priset tilldelas ett företag som visat prov på gott entreprenörskap och därigenom har eller kommer att inspirera andra. Företaget är en av få leverantörer i Sverige som säljer material till både proffs och amatörer. I en väldigt nischad och smal bransch lyckas Lars Tärn AB driva ett framgångsrikt och lönsamt företag.

2022

Gaël Joly

Årets ambassadör får inte bara barnen i Tomelilla att med lust och energi ge sig ut på banorna och cykla mountainbike. Genom sitt företag A Different Path är han en sann ambassadör då han uppmuntrar till rörelse i vackra och spännande miljöer genom utmanande motionslopp i Tomelilla och på Österlen − alltid med fokus på hållbar utveckling.

2021

Joakim Svensson

Årets ambassadör gör inte bara Tomelilla grönare utan hela Skåne. Joakim Svensson och Växtkraft i Skåne Tranås arbetar innovativt och med stor passion. Han har satt Tomelilla och Skåne Tranås på kartan och förstärkt områdets gröna varumärke med det goda Tomelilla i fokus.

Oskar Rosberg

Årets ambassadör gör inte bara Tomelilla grönare utan hela Skåne. Oskar Rosberg och Växtkraft i Skåne Tranås arbetar innovativt och med stor passion. Han har satt Tomelilla och Skåne Tranås på kartan och förstärkt områdets gröna varumärke med det goda Tomelilla i fokus.

Peter Hjelm

Årets ambassadör gör inte bara Tomelilla grönare utan hela Skåne. Peter Hjelm och Växtkraft i Skåne Tranås arbetar innovativt och med stor passion. Genom sitt engagemang i en av Sveriges första automatiska livsmedelsbutiker, Auto-Mat underlättar han mångas vardag inte bara i Skåne Tranås. Han har satt Tomelilla och Skåne Tranås på kartan och förstärkt områdets gröna och närproducerade varumärke med det goda Tomelilla i fokus.

Martina Hjelm

Årets ambassadör är en sann entreprenör. Med Skåne Tranås som bas driver Martina Hjelm både en frisersalong och en av Sveriges första automatiska livsmedelsbutiker, Auto-Mat. En service och butik med ett unikt och inte sällan lokalproducerat sortiment som underlättar mångas vardag inte bara i Skåne Tranås. Hon har med mycket hjärta och engagemang satt Tomelilla och Skåne Tranås på kartan.

2020

Ingen utdelning

2019

Ingen utdelning

2018

Magnus Henningsson, Österlens kött & vilt i Brösarp AB
Motivering:
Årets ambassadör är en SM-mästare i blodpudding och har genom modernt arbete i en traditionell bransch visat prov på hög kompetens och skicklighet. Magnus har satt Tomelilla på kartan och förstärkt områdets matvarumärke med det goda Tomelilla i fokus.

2022: Sven Åke Håcanson

Sven Åke Håcanson har under många år verkat i Tomelilla Hembygdskrets bland annat såsom redaktör, korrekturläsare och artikelförfattare för årsskriften. Han har dessutom upprättat ett gediget personregister över kända och okända Tomelillingar som bott och levat i bygden.

Under sin aktiva tid som journalist i regionens tidningar levererade Sven Åke både knivskarpa sportreferat och intressanta kulturartiklar från bygden, han var även under många år aktiv inom både Tomelilla IF och Tomelilla Tennisklubb.

Med sitt fotografiska minne är han näst intill ett levande lexikon över Tomelillas kultur- och fritidsliv och för den gedigna kulturgärning han utfört och fortfarande utför är han en ytterst värdig kulturpristagare.

2021

Föreningen Hasse & Tage-museets vänner

Under de senaste åren har föreningen bakom Hasse & Tage-museet dragit stor uppmärksamhet till kommunen som turistmål. Föreningen tilldelas priset för dess outtröttliga och ideella arbete med bevarandet av ett kulturarv starkt kopplat till Tomelilla kommun och som dessutom håller Hans Alfredsons och Tage Danielssons minne högst levande.

2020

Kjell Nilsson är en Tomelilla-profil som har varit verksam konstnär i över 40 år. Med sitt breda konstnärskap fortsätter han att sätta avtryck i såväl Tomelilla som Österlen och långt utanför regionens gränser. I kulturlivet är han en drivande kraft som dessutom gjort det möjligt för fler att vara aktiva, bland annat genom sina många föreningsengagemang. Kjell Nilsson har genom kultur, kreativitet och innovation berikat tillvaron för Tomelilla-bor i alla åldrar.

2019

Kulturpriset tilldelas i år Eljarödsbon Acke Eriksson, som genom sitt intresse, gedigna arbete och forskning om människor, gårdar och hus, har spridit kunskap om den österlenska landsbygden och då speciellt om sin älskade hembygd Eljaröd. Acke Eriksson har sen barnsben intresserat sig för sin hembygd, ett intresse som bara växt genom åren. Han har grävt i arkiven och skapat ett register på över 11 000 personer som har bott i Eljaröd de senaste 366 åren, från 1651 fram till nu. Acke har även identifierat vilka personer som har bott på vilken gård eller i vilket hus och allt har han samlat i ett 563-sidigt uppslagsverk.

2018

Ola Magnell är en rikskänd sångare, låtskrivare och artist sedan länge boende i Tomelilla kommun. Han har sedan 1970-talet gett ut en mängd album. I boken ”Ord och inga visor: låtlyrik 1973-2013”, utgiven 2018 ingår nästan alla av hans hittills utgivna sångtexter, där han fångar upplevelser under fyra decennier. 

Lunnarps BK anordnade 2018 den första Österlen Garden show. Den lockade ett femtiotal utställare och cirka 3000 besökare. Förutom utställningar anordnades workshops, trädgårdsrådgivning, Björn Ranelid genomförde vigslar och för barnen fanns bland annat aktivitetstält med kulturinslag.

2022: Lunnarps BK:s parafotbollslag

Lunnarps parafotbollslag har en verksamhet som riktar sig både till tjejer och killar som lever med funktionsnedsättning och fyller med detta en viktig del för idrottslivet i Tomelilla kommun.

2021 Thea Brünjes

Sommaren 2021 var en mycket framgångsrik mästerskapssommar för Thea Brünjes. I SM/JSM i Halmstad simmade hon till sig ett JSM-silver på 100 m fjärilsim och sedan blev hon svensk mästare på 200 m fjärilsim i långbana, vilket kan benämnas som tidernas SM-sensation. I svenska ungdomsmästerskapen (sista året som Thea kunde delta) tog Thea guld på 200 m fjäril, silver på 100 m fjäril ett silver i lagkapp och dessutom blev det en 4:e plats på 100 m frisim.

2020 Tobias Beijer och Joacim Lindholm

Tillsammans har Tobias Beijer och Joacim Lindholm satt footgolf och Tomelilla på kartan för människor i hela Sverige, ja i hela världen. De anordnade Sveriges första VM-kval i footgolf mitt under pandemitider dessutom. Deras passion för denna relativt nya sport har gjort dem till ambassadörer, inte bara för kreativiteten i idrottslivet, men också för de ideella krafter som gör skillnad för den aktiva fritiden. Med hjärta och engagemang har dessa två Tomelilla-bor breddat kommuninnevånarnas utbud för en aktiv och meningsfull fritid och därigenom främjat folkhälsan.

2019, Martina Andersson: 

Årets idrottspris går till en av världens starkaste kvinnor, Martina Andersson. Martina, som är uppvuxen i Tomelilla har vunnit titeln som Sveriges, Europas och världens starkaste kvinna och har genom sina prestationer satt Tomelilla på kartan.

Hon har tagit tagit VM-guld i Strongwoman i sin viktklass och hon har sju SM-titlar och tre raka EM-guld och fungerar som en god förebild för kommunens barn och unga.

2018: Skytten och idrottsledaren Mattias Johansson 

2017: Kälkhockeyspelaren Rasmus Lundgren 

2016: Kartingföraren Alexander Jeppsson 

2015: Fotbollsledaren Mikael Björk 

2014: Kartingföraren Alfred Nilsson 

2022: Lise Svensson

Lise Svensson har under många år verkat ideellt för att människor ska finna glädje och lust i diverse fysiska aktiviteter, men främst inom skidåkningen. Hon brinner för skidåkningen och missar inte ett tillfälle att ge sig ut i spåret. Idag och sedan cirka 20 år tillbaka är hon själv en hängiven skidåkare.

När Lise inte är på skidläger besöker hon skolorna för att ge eleverna möjlighet att prova på skidåkning och rullskidåkning. Lise är en verklig ambassadör för fysisk aktivitet och en otrolig organisatör och ledare som får barn och unga att utvecklas. Så snart det faller en flinga snö i Skåne är Lise ute och spårar – hon är verkligen värd detta pris för sitt engagemang.

2021

Christian Björklund, Tomelilla AIS

Christian har under många år tränat Tomelillas barn och ungdomar i bordtennis. Detta gör han på ett helt fantastiskt sätt. Han har en ledarstil som är empatisk, positiv och tydlig. Han är inspirerande och idérik och på träningspassen strävar han efter att alla ska bli sedda, vilket stärker barnens självförtroende och deras självkänsla växer. De växer både som pingisspelare och som människor.