Välkommen att nominera någon du tycker gjort det lilla extra för vår kommun!

Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Tomelilla har kommunen instiftat ett miljö- och naturpris. Syftet med priset är att uppmärksamma och uppmuntra åtgärder och engagemang för livskraftig natur och ren miljö inom Tomelilla kommun.

Priset delas ut till enskild person som är fast boende i kommunen eller till en grupp, en organisation/förening eller ett företag med verksamhet i kommunen. Vinnaren uppmärksammas med prisutdelning på Naturskyddsföreningens årsstämma i februari varje år.

Du skickar in din nominering med hjälp av formuläret nedan. Nomineringen är öppen till och med 31 oktober.

Får du ingen bekräftelse till din e-post efter att du har tryckt på skicka, hör av dig till oss via Tomelilla direkt på telefonnummer 0417-180 00 eller e-post: kommun@tomelilla.se

*När du använder den här tjänsten kommer Tomelilla kommun att registrera och lagra dina personuppgifter för att kunna utföra tjänsten. Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter

Årets landsbygdsföretagare och Årets entreprenör utses av Tomelilla kommuns politiker och beslut tas kommunstyrelsens arbetsutskott.

  • Årets entreprenör – delas ut till någon som visat prov på stor entreprenörsanda inom något område.
  • Årets landsbygdsföretagare – delas ut till någon som framgångsrikt driver ett företag inom de gröna näringarna på vår landsbygd.

Nomineringar kan lämnas från såväl företagarföreningar, företag, organisationer som enskilda. 

Du skickar in din nominering med hjälp av formuläret nedan. Nomineringar ska ha kommit in till Tomellilla kommun senast 28 februari.

Får du ingen bekräftelse till din e-post efter att du har tryckt på skicka, hör av dig till oss via Tomelilla direkt på telefonnummer 0417-180 00 eller e-post: kommun@tomelilla.se

*När du använder den här tjänsten kommer Tomelilla kommun att registrera och lagra dina personuppgifter för att kunna utföra tjänsten. Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter

Kulturpriset delas ut till en person, grupp eller förening som har gjort en värdefull och uppskattad insats till berikande av kulturella värden. Pristagaren ska vara bosatt eller verksam inom Tomelilla kommun eller på annat sätt ha anknytning till kommunen. Skicka in din nominering genom att fylla i formuläret nedan senast den 31 december.

Får du ingen bekräftelse till din e-post efter att du har tryckt på skicka, hör av dig till oss via Tomelilla direkt på telefonnummer 0417-180 00 eller e-post: kommun@tomelilla.se

*När du använder den här tjänsten kommer Tomelilla kommun att registrera och lagra dina personuppgifter för att kunna utföra tjänsten. Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter

Syftet med idrottspriset är att stödja och uppmuntra idrotts- och föreningslivet. Priset innebär att Kultur- och fritidsnämnden delar ut 10 000 kronor till någon/några som har gjort en värdefull och uppskattad insats inom idrottens område. 

Skicka in din nominering genom att fylla i formuläret nedan senast den 31 mars.

Får du ingen bekräftelse till din e-post efter att du har tryckt på skicka, hör av dig till oss via Tomelilla direkt på telefonnummer 0417-180 00 eller e-post: kommun@tomelilla.se

*När du använder den här tjänsten kommer Tomelilla kommun att registrera och lagra dina personuppgifter för att kunna utföra tjänsten. Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter

Föreningsledarpriset delas ut till en eller flera personer i vår kommun som anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom det ideella föreningslivet i kommunen.

Skicka in din nominering genom att fylla i formuläret senast den 31 mars.