Ben Thompson & Maria Björklund: Återspeglingar (11 mars–7 maj)


Tobias Sjöberg – Trädgård för de blinda (28 jan–5 mars)


Sten Malmquist stipendiat år 2023: Magdalena Kleszynska


VMT – Västsvenska mönster- och textilkonstnärer ALL TID TEXTIL