Torsten Andersson: Rotverket, 12/11 2022 – 8/1 2023

Sten Malmquist stipendiat år 2023: Magdalena Kleszynska


VMT – Västsvenska mönster- och textilkonstnärer ALL TID TEXTIL