Sidorna är skapade med webbpubliceringsverktyget Typo3, ett system som lyder under GNU Open Source licens. Du kan läsa mer om Typo3 på www.typo3.org

Har du frågor eller synpunkter på vår webbplats är du välkommen att kontakta oss: kommunikation@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Vi har valt att lägga ut vissa dokument i pdf-format, till exempel föredragningslistor och protokoll. För att kunna läsa dessa dokument behöver du Adobe Acrobat Reader installerad på din dator. Adobe Acrobat Reader är ett gratisprogram som du kan ladda ner från Adobes hemsida

Tillgänglighet för tomelilla.se

Tomelilla kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur tomelilla.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har tagit hjälp av vår webbleverantör som har gjort en oberoende granskning av tomelilla.se med hjälp av testverktyget SiteImprove under augusti 2020. Webbleverantören har korrigerat de tekniska bristerna i enlighet med tillgänglighetsstandard WCAG AA. Det senaste testet genom SiteImprove gav tomelilla.se en tillgänglighetsgrad på 94,3 av totalt 100. 

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av våra e-tjänster på sjalvservice.tomelilla.se och jobbar med att korrigera bristerna.                    

Senaste bedömningen gjordes i september 2020.

Webbplatsen i nuvarande form publicerades den 20 maj 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 september 2020.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid nedsatt hörsel
  • Några äldre videor saknar textning. Vi arbetar för att alla videor ska vara tillgängliga för personer med nedsatt hörsel. Alla videor som informerar om viktiga administrativa funktioner är textade. Framöver ska alla våra videor textas.  
Problem vid användning utan synförmåga
  • Vissa PDF-filer har brister i kodning av innehållets element vilket kan utgöra problem för personer som navigerar med hjälpmedel. Nya dokumentmallar är under framtagande och vi arbetar med att korrigera detta för samtliga PDF-filer.
  • E-tjänsterna på sidan sjalvservice.tomelilla.se har på vissa ställen utebliven uppläsning. Vi arbetar med att identifiera och korrigera dessa.

Oskäligt betungande anpassning

Tomelilla kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

En del PDF-filer är inte optimalt uppbyggda för uppläsning med hjälpverktyg. Det kommer att krävas mycket arbete för att få dokumenten uppläsningsbara. Arbetet och kostnaderna som krävs för att göra dokumenten uppläsningsbara uppskattas för höga då dokumenten inte är nödvändiga för att utföra administrativa uppgifter.

En del av våra publicerade podcaster är inte transkriberade. Poddarna är mellan 25–15 minuter och arbetet och kostnaderna som krävs för att transkribera dessa uppskattas för höga. Alla poddar som publiceras efter januari 2020 kommer att transkriberas.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från tomelilla.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tomelilla direkt: 0417 – 180 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

På tomelilla.se kan du göra inställningar enligt dina behov. 

Textstorleken

Textstorleken kan i de flesta moderna webbläsare ändras genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. I annat fall hittar du alternativ för att ändra textstorlek i webbläsarens menyer. I de vanligaste webbläsarna fungerar det så här:

Firefox

I Firefox meny väljer du inställningar, sedan under språk och utseende kan du välja textstorlek. Du kan också använda Ctrl-tangenten tillsammans med + (plustecknet) eller - (minustecknet).

Internet Explorer

I Internet Explorer väljer du visa och därefter zooma. Du kan också använda dig av Ctrl-tangenten tillsammans med + (plustecknet) eller - (minustecknet).

Opera

I Opera väljer du visa och därefter zoomfaktor. Du kan också använda tangenterna + (plustecken) och - (minustecken).

Huvudmeny

Huvudmenyn upptill på sidorna hjälper dig att hitta information utifrån ett visst område. Innehållet är uppdelat i olika huvudområden som i sin tur omfattar olika delar av kommunens verksamhet. Vi har försökt tänka efter vad du kan behöva veta och inte efter hur kommunen är organiserad. Inom ett område hittar du därför information som kan komma från flera olika förvaltningar.

Högermeny

Menyn till höger visar de alternativ som finns under respektive huvudmeny.
Har du till exempel valt Barn Utbildning i huvudmenyn ser du bara de alternativ i högermenyn som är aktuella inom barn och utbildning.

Sök

Om du snabbt vill hitta till det du söker kan du använda vår sökfunktion. Skriv in ett sökord och klicka på förstoringsglaset. Du kan sortera resultatet baserat på ett antal parametrar. Du kan välja att sortera baserat på relevans, titel eller datum. Du kan också välja att bara se webbsidor, dokument eller nyheter genom att filtrera din sökning. 

Du hittar sökfunktionen på alla sidor ovanför huvudmenyn.

A–Ö-index

I vårt A–Ö-index är webbplatsens alla sidor sorterade i bokstavsordning från A till Ö. För att hoppa till en specifik bokstav klickar du på bokstaven i alfabetet högst upp på sidan. 

Allt materialet på webbplatsen är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Av 6 kap. 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation framgår att den som besöker en webbplats med så kallade cookies (ibland kallade kakor) ska få information om att webbplatsen skapar cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas.  

Vad  är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator, det vill säga din dator och används till att analysera hur besökare använder webbsidan. Det finns två olika typer av cookies. Temporära och sådana som lagras på din dator. De som lagras på din dator används exempelvis för att visa upp vad som är nytt på en hemsida sedan du sist var där. I cookien står då senaste besöksdatum.  

Hur använder vi cookies?

Vi använder oss av cookies för att kunna analysera besöksstatistik. Det är viktigt att förstå att en cookie inte kan användas för att förstöra eller på annat sätt skada en besökares dator. Det är heller inte möjligt för andra webbplatser att läsa andra cookies än sina egna.

Undvika cookies

Om du inte vill att cookies ska användas på din dator, surfplatta eller smartphone kan du stänga av dem i webbläsarens säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker lägga en cookie på din dator.

Här kan du som är anställd av Tomelilla kommun ladda ner TeamViewer, som gör det möjligt för IT-avdelningen att fjärrstyra din dator.

Hämta enbart filen om någon av IT-personalen bett dig göra detta!