Digital strategi

Strategin vänder sig till alla som arbetar i och för Tomelilla kommuns organisation och dess helägda bolag – det är vi som ska få det att hända. Vi ska ligga i framkant. Vi ska vara öppna för nya möjligheter. Vi ska vara en innovativ kommun. Vi ska se digitalisering som en avgörande resurs för verksamhetsutveckling. Vi är bara i början av en fantastisk utveckling!

 Den digitala strategin är ett resultat från vårt projekt – ”Bredband och digitalisering i Tomelilla”, där Tomelilla kommun har fått pengar beviljade från Tillväxtverket. Pengarna kommer från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Syftet med den digitala strategin är att den ska vara ett stöd till kommunens styrelser, nämnder och verksamheter i arbetet med att ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringen i sig, ska ge förutsättningar för en effektiv verksamhet med hög kvalité och god service som skapar största möjliga nytta för invånare, näringsliv och besökare.