Genom ungdomsrådet har du som är ung möjlighet att påverka kommunens politiker och beslutsfattare. 

Ungdomsrådet består av ungdomar från alla skolor i Tomelilla. De är mellan 11-17 år och diskuterar tillsammans olika frågor som rör unga. 

Gör din röst hörd

Ungdomsrådet finns för att öka ungas delaktighet och inflytande över utvecklingen i kommunen och för att unga ska ha möjlighet att tycka till om förslag som berör dem. Ungdomarna bestämmer själva vilka frågor som ska diskuteras. Det kan vara förslag på förbättringar, satsningar och förändringar inom områden som Tomelilla kommun ansvarar över. Det kan till exempel handla om hållbarhetsfrågor, kollektivtrafik, skolmat eller vad kommunen ska satsa på och prioritera inom kultur- eller fritidsområdet.

Vilka är med? 

I ungdomsrådet finns representanter för elevråden från alla skolor i kommunen. En representant per elevråd väljs till ett ungdomspresidium där även två gymnasieelever ingår. Tomelilla har inte någon egen gymnasieskola men gymnasieeleverna som väljs är boende i Tomelilla kommun. Ungdomspresidiet representerar ungdomsrådet och träffas ungefär fyra gånger per termin.

Har du några frågor eller idéer som du vill lyfta? 

Välkommen att kontakta oss! 
Telefon: 0417-180 00
E-post: kommun@tomelilla.se