Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Per-Martin Svensson (M)
Kommunstyrelsens ordförande ("kommunalråd")
0709-958255
per-martin.svensson@tomelilla.se

Leif Sandberg (C)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott
0709-958250
leif.sandberg@tomelilla.se

Sara Anheden (S)
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ("oppositionsråd")
sara.anheden@tomelilla.se

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Alla ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs och följs upp.

Kommunstyrelsen gör varje år ett förslag till budget. I kommunstyrelsens uppgifter ingår också bland annat att ansvara för personalpolitik, informationsverksamhet, näringslivspolitik, fysisk planering, och trafikpolitik.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Under kommunstyrelsen finns kommunstyrelsens arbetsutskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen och beslutar i vissa ärenden enligt delegation, t.ex personalfrågor.

I Tomelilla finns det 7 nämnder utöver kommunstyrelsen; familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden samt valnämnden. Nämnderna är specialinriktade på ett visst område. Deras uppgift är att ta beslut i frågor inom det egna verksamhetsområdet.

 

Protokoll, kallelser och mötestider

Här nedan hittar du de kommunala nämndernas och styrelsernas protokoll och kallelser samt mötestider för deras sammanträden.

Kallelserna publiceras inklusive fullständigt beslutsunderlag (i den mån det inte är sekretessbelagt). Detta kan medföra att det är stora filer som tar en stund att öppna och spara.

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för kommunfullmäktige

Dag Tid Notering  
11 februari 19:00    
25 mars 15:00    
6 maj 19:00    
17 juni 19:00    
23 september 19:00    
4 november 15:00    
16 december 19:00    

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott

Dag Tid Notering  
9 januari 08:30    
30 januari 08:30    
13 februari 08:30    
6 mars 08:30    
13 mars 08:30    
27 mars 08:30    
24 april 08:30    
86 maj 08:30    
29 maj 08:30    
5 juni 08:30    
26 juni 08:30    
14 augusti 08:30    
4 september 08:30    
18 september 08:30    
25 september 08:30    
16 oktober 08:30    
23 oktober 08:30    
6 november 08:30    
27 november 08:30    
4 december 08:30    

Protokoll

Sammanträden för valnämnden

Dag Tid Notering    
15 februari 15:00      
15 mars 15:00      
19 april 15:00      
24 maj 15:00      
5 juli 15:00      
16 augusti 15:00      
20 september 15:00      
8 november 09:00      

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden

Dag Tid Notering  
17 januari 9:00    
7 februari 9:00    
7 mars 9:00    
11 april 9:00    
16 maj 9:00    
13 juni 9:00    
15 augusti 9:00    
12 september 9:00    
10 oktober 9:00    
7 november 9:00    
12 december 9:00    
Senast uppdaterad: 2019-10-02