Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges presidium

Christer Yrjas (C)
Kommunfullmäktiges ordförande
christer.yrjas@tomelilla.se

Marianne Åkerblad (M)
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
marianne.akerblad@tomelilla.se    

Anne-Maj Råberg (S)
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande
anne-maj.raberg@tomelilla.se

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här beslutas bland annat om budget och kommunalskattens storlek. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnder m.m.

Fullmäktige sammanträder i regel en gång per sjätte vecka och sammanträdena är offentliga. Vilka ärenden som behandlas på kommunfullmäktige kan du se i kungörelsen, som anslås på kommunens digitala anslagstavla. Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på hemsidan och i kommunhuset.

Ledamöter och ersättare väljs av de röstberättigade i kommunen vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige består denna mandatperiod (15 oktober 2018 - 14 oktober 2022) av 41 ledamöter med följande mandatfördelning vid senaste val:

Parti Mandat
Sverigedemokraterna 10
Socialdemokraterna 10
Moderaterna 8
Centerpartiet 8
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet de gröna 1
Liberalerna 1
Kristdemokraterna 1

Protokoll, kallelser och mötestider

Här nedan hittar du de kommunala nämndernas och styrelsernas protokoll och kallelser samt mötestider för deras sammanträden.

Kallelserna publiceras inklusive fullständigt beslutsunderlag (i den mån det inte är sekretessbelagt). Detta kan medföra att det är stora filer som tar en stund att öppna och spara.

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott

Dag Tid Notering  
9 januari 08:30    
30 januari 08:30    
13 februari 08:30    
6 mars 08:30    
13 mars 08:30    
27 mars 08:30    
24 april 08:30    
86 maj 08:30    
29 maj 08:30    
5 juni 08:30    
26 juni 08:30    
14 augusti 08:30    
4 september 08:30    
18 september 08:30    
25 september 08:30    
16 oktober 08:30    
23 oktober 08:30    
6 november 08:30    
27 november 08:30    
4 december 08:30    

Protokoll

Sammanträden för valnämnden

Dag Tid Notering    
15 februari 15:00      
15 mars 15:00      
19 april 15:00      
24 maj 15:00      
5 juli 15:00      
16 augusti 15:00      
20 september 15:00      
8 november 09:00      

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden

Dag Tid Notering  
17 januari 9:00    
7 februari 9:00    
7 mars 9:00    
11 april 9:00    
16 maj 9:00    
13 juni 9:00    
15 augusti 9:00    
12 september 9:00    
10 oktober 9:00    
7 november 9:00    
12 december 9:00    
Senast uppdaterad: 2019-11-13