Tomelilla kommun har en gemensam förvaltning som leds av kommundirektör Britt-Marie McQueen. I förvaltningen arbetar alla som har uppdraget att utföra kommunal service och genomföra de beslut kommunfullmäktige och nämnder tagit.

Förvaltningen är indelad i tre olika verksamheter och ett kommunledningskontor. Verksamheterna har i sin tur olika enheter, till exempel skolor, förskolor och äldreboenden. Totalt arbetar ungefär 800 personer i kommunens förvaltning.

Förvaltningens ledningsgrupp leds av kommundirektören och består av verksamhetscheferna och cheferna för kommunledningskontorets avdelningar.