I förtroendemannaregistret kan du hitta kontaktuppgifter till de förtroendevalda politikerna i kommunen. Antingen använder du de olika valen för att filtrera på till exempel parti eller nämnd eller så söker du på namn. Tryck därefter på knappen Sök.

Mer uppgifter finner du sedan genom att klicka på respektive politikers namn i listan som visas.

I enlighet med personuppgiftslagen är det varje enskild politiker som avgör vilken kontaktinformation vi kan visa.