Tätorter och byar

Agusa

Längst upp vid Tomelilla kommuns gräns mot Kristianstads kommun, i norra Albo härad, ligger den pittoreska lilla byn Agusa utmed vägen mellan Alunbruket i Andrarum och Hörröd. Byn ligger högt...

Andrarum

I det mjukt böljande skånska landskapet i Albo härad, på Linderödsåsens sydligaste utlöpare, hittar vi byn Andrarum. Det är Skåne, javisst, men inte slättens Skåne. Här uppe på åsen är...

Benestad

Fyra kilometer sydväst om Tomelilla, där södra infarten ansluter till väg 19 mellan Kristianstad och Ystad, ligger Benestad, den lilla kyrkbyn närmaste granne med unika naturreservatet Benestad Backar. Reservatet kallas...

Bertilstorp

Bertilstorp, den lilla byn i Albo härad, dryga sju kilometer väster om Brösarp, kan med rätta kallas lugn och fridfull. Bebyggelsen, som består av små gårdar och mindre hus, ligger relativt utspridda längs... 

Bollerup

Sju kilometer sydost om Tomelilla, mitt på den bördiga, men alls icke pannkaksplatta slätten ligger Bollerup, en by där gammalt möter nytt på ett högst påtagligt sätt. Ungefär jämngammal med...

Bondrum

När vi färdas på riksväg 19 strax norr om Fågeltofta ser vi i slänten, väster om vägen, den spännande fyrlängade korsvirkesgården Bondrumsgården, som en gång hamnade på löpsedlarna i hela...

Brännorna

Den lilla, men långsträckta, byn Brännorna, i Tomelilla kommun, på båda sidor om väg 1672 mellan Onslunda i söder och Ekerödskorset i norr ligger i omväxlande terräng...

Brösarp

Som en port mot Österlen. Där väg 19 från Kristianstad delar sig i två, väg nio mot Simrishamn och väg 19 mot Ystad via Tomelilla, ligger Brösarp. Brösarps läge på...

Eljaröd

En halv mil söder om Brösarp pekar vägskylten in till gamla byn Eljaröd. Här har det bott människor sedan förhistorisk tid, något fornfynd i riklig mängd talar om. Byn ligger...

Frörum

Frörum är en liten by strax söder om Fågeltofta vid väg 19. Byn ligger i Fågeltofta socken i Albo härad i gränslandet mellan ris- och skogsbygd, men ändå är det...

Fågeltofta

Lilla byn Fågeltofta ligger vid väg 19 mellan Ystad och Kristianstad. Ända fram till 1867 var byn betydligt större och bestod av hela 17 gårdar och en rad gatehus, men...

Gärarp

Utsikten från hus och gårdar i lilla Gärarp är hänförande. Här breder det böljande skånska lantbrukslandskapet ut sig med Bollerups borg i förgrunden.

Gårdlösa

Nedanför Gårdlösaåsen växte den lilla byn Gårdlösa fram på medeltiden, en unik bondby bestående av ett antal stora bondgårdar ofta med påkostade yttre byggnadsdetaljer som gesimser och infällda stenplattor. Dessa...

Illstorp

Illstorp ligger vid landsvägen mellan Christinehof och Önneköp i omväxlande landskap med åkrar och skog. Genom området slingrar intressanta Verkeån som året om bjuder på naturupplevelser av...

Kverrestad

Där riksväg 9 går genom Lunnarp pekar en vägskylt mot Kverrestad, en liten by med typisk sockencentrumkänsla, d.v.s. hus och gårdar samlade kring kyrkan och prästgården med tillhörande...

Listarum

Kanske är det omgivningarna runt lilla byn Listarum som satt byns namn på kartan. Naturreservatet Listarumsåsen har tre delar på ett kuperat område väster om vägen mellan S:t Olof och...

Ludaröd

Mitt emellan Eljaröd och Christinehofs slott passerar man lilla byn Ludaröd. Här är det mycket häst som gäller. Western Valley och Hallamölla gård är två aktiva anläggningar som erbjuder...

Lunnarp

Byn Lunnarp består av två delar, en på vardera sidan om riksväg 11, dels den gamla bondbyn med ett antal välbevarade bondgårdar och ett skolhus, dels det vi kan kalla stationssamhället...

Lönhult

Granne till Brösarps fantastiska Norra Backar ligger Lönhult vid vägen mellan Brösarp och Bertilstorp. I fritidsbyn Lönhult/Carlskärrs by hittar vi många fritidshus, varav många nyuppförda. Byns unika...

Månslunda

Det är ganska långt mellan husen i lilla pittoreska Månslunda strax väster om Fågeltofta och Kronovall, vid riksväg 19 mellan Tomelilla och Kristianstad. Byn finns omtalad sedan 1700-talet då dess...

Månstorp

Ungefär mitt emellan S:t Olof och Smedstorp i höjd med Järnkällan pekar en skylt mot Månstorp, en utspridd samling mindre gårdar längs en slingrande grusväg som ändar vid Listarum. Flera...

Nedraby

Trakten sydostvart från Tomelilla präglas fortfarande av godsen Bollerup, S Herrestad, Tosterup, Högestad, Övrabyborg och Örup. Här kan fortfarande förhållandet mellan huvudgård och utgård spåras...

Norra Björstorp

Ungefär en halv mil nordväst om Brösarp, strax norr om de berömda Norra Brösarps Backar ligger lilla byn Norra Björstorp, som huvudsakligen består av friliggande gårdar och mindre bostadshus. Många...

Onslunda

Lugn och anrik bostadsort. Mitt i Tomelilla kommun ligger anrika hantverksbyn Onslunda. Byn har mycket blandad bebyggelse med huvudsakligen låga hus. Söder om byn finns populära strövmarker...

Ramsåsa

Ramsåsa ligger strax väster om Svampakorset i Tomelilla på sluttningarna ner mot lilla Trydeån, som mynnar ut i Fyleån i Fyledalen. Omgivningarna är kuperade, men samtidigt bördiga, intensivt...

Sillaröd

Uppe i nordvästra hörnet av Tomelilla kommun hittar vi lilla byn Sillaröd. Byn består huvudsakligen av gamla gårdar. I byn har det funnits ett aktivt byalag mycket länge. Allt som hänt i byn, värt att anteckna...

Skåne-Tranås

Kultur och natur. Tranås by hette byn ursprungligen och lär betyda ett näs där tranor häckar. Namnet finns belagt i skrift som Traanaes så tidigt som 1387, men fynd av lämningar visar att det bott folk här...

Smedstorp

Levande och växande by. När järnvägen Simrishamn -Malmö elektrifierades och pågatågen började köra trafik c:a 12 gånger i vardera riktningen dagligen innebar detta ny luft i gamla Smedstorps lungor och...

Spjutstorp

Nästan mitt i Tomelilla kommun, c:a sex kilometer nordost om centralorten, vid vägen mot Onslunda, ligger Spjutstorp. Omgivningen är öppet, kuperat odlingslandskap. En gång i tiden...

Sälshög

Längs infarten rakt norrifrån till Tomelilla från riksväg 19 ligger Sälshög, en gammal och en lite yngre bybildning, bestående av huvudsakligen gårdar. Sälshög fortsätter längs vägen...

Södra Björstorp

Ett stenkast söder om Brösarp går en avtagsväg från riksväg 19 in mot Södra Björstorp som egentligen är en by med två ansikten, den nyare fritidsbyn och det gamla odlingslandskapet...

Toarp

På vägen mellan Tomelilla och Bollerup ligger lilla byn Toarp med en blandning av lantbruksfastigheter och en handfull enfamiljsvillor. Byn ligger i ett kuperat odlingslandskap med inslag av trädplanteringar.

Tomelilla

Här förenas kultur med nöje – mitt på Österlen. Med Järnvägen som knyter samman Malmö, Simrishamn och Ystad förvandlades Tomelilla snabbt till ett viktigt stationssamhälle. Havet nås på endast 15 minuters bilväg.

Torparebron

Nära Verkeåns slingrande fåra, på gränsen till hed- och skogsmark, ett stenkast norr om Brösarp, ligger lilla hussamlingen Torparebron, ett utsökt exempel på den sorts bebyggelse som tillkom på 1800-talet...

Tosterup

Tosterup i Tomelilla kommun är för många synonymt med Tosterups slott, uppfört i olika etapper under 1400-1700-talen, dryga milen söder om Tomelilla och 12 kilometer nordost om Ystad. Slottsanläggningen ligger...

Tryde

Böljande landskap och vackra slätter. I Tryde, som man når via avtagsväg på riksväg 11 eller på avtagsväg norr om Svampakorset på väg 19, finns aktivt byalag, som via flera flera årliga aktiviteter stärker bysamhörigheten.

Tunby

Ett antal gårdar norr om Smedstorp och väster om Tunbyholmssjön har adressen Tunby. Här finns aktiva större jordbruksfastigheter, men också avstyckade gårdar och enstaka enfamiljshus. Omgivningarna är...

Ullstorp

Lilla kyrkbyn Ullstorp ligger en kilometer sydost om Tomelilla på vägen mot Bollerup. Här finns en samling gårdar och hus nära kyrkan bl.a. ett populärt gårdshotell. Adressen till Tomelilla Golfklubbs...

Östra Ingelstad

Mitt i det kuperade, öppna lantbrukslandskapet där vägen mellan Smedstorp och Hannas korsar vägen mellan Kverrestad och Östra Herrestad ligger byn Östra Ingelstad vid Ingelstadgården.

Övraby

Övraby ligger högre än tvillingbyn Nedraby, är aningen större och ett lysande exempel på en gammal, genuin skånsk by. Övraby ligger på höjderna ovanför Nybroåns dalgång och Örupsdalen. Byn domineras...