Idag bor omkring 35 % (ca 4400 personer) av Tomelillas befolkning på landsbygden eller i de mindre byarna. Det är en betydande andel och det är landsbygdsbefolkningen som genom generationers brukande av jorden format det öppna odlingslandskap som idag är så karaktäristiskt för Tomelilla kommun och Österlen.

Nedan finns beskrivningar av de lite större orterna i kommunen.

Tätorter och byar

Brösarp är ett litet stycke paradis på jorden, för både gammal och ung. Här bor man i bymiljö nära naturen invid de kända backarna knappt en mil från havet.

I Brösarp har man samtidigt tillgång till många aktiviteter och ett rikt kulturliv. Mer än 5 mil vandringsleder, bl.a. genom Verkeåns dalgång, finns inpå knuten. Byn har ett stort utbud av sevärdheter och naturupplevelser, ridning, golf och fiske inom räckhåll. Här finns såväl förskola, grundskola som fritidshem, apotek och livsmedelsaffär med systembolagsservice.

Byns gästgiveri har gamla anor och antikviteter har blivit något av ett signum för Brösarp. I bygden omkring finner man prov på allt det som ger Österlen dess charm, såväl lummiga slottsmarker som korsvirkesgårdar längs slingrande väg över böljande åker- och betesmark.

Fakta

Invånarantal (by med omgivning): Drygt 1200

Läge över havet: + 35 m

Skola

I Brösarp finns förskola, grundskola samt fritidshem.

Service

Apotek, bankomat, bensinstation med post, bilreparatör, livsmedelsbutik med systembolag, distriktsläkarstation, café och flera restauranger, konsthall, bibliotek m.m.

Kommunikationsmedel

I Brösarp finns bussförbindelser till Tomelilla tätort, Ystad, Kristianstad och Simrishamn. Från Brösarp är det 85 km till Malmö Airport och 115 km till Köpenhamns flygplats.

Övrigt

Ridning, antikmässa, designmässa, hundpark och mycket annat.

Historik

Brösarp är en knutpunkt med anor som går ända tillbaka till bronsåldern. Samhället växte fram där vägen från Kristianstad till Ystad korsade vägen till Simrishamn. Samhället har en bevarad charmfull gammal bebyggelse i centrum och nyare radhus och småhus i utkanterna.

Mitt i Tomelilla kommun ligger Onslunda, en stor by med mycket atmosfär, uppskattad för sina kvaliteter som en lugn och anrik bostadsort.

Det genuina hantverket har starka traditioner i Onslunda och Borstabygden. Onslundabon har nära till service i Tomelilla och ligger på cykelavstånd till Skåne Tranås.

För den sport- och friluftsintresserade har Onslunda mycket att erbjuda. Onslunda har en livskraftig idrottsförening som driver ortens sporthall. Söder om byn erbjuder lövskogsklädda rullstensåsar fina promenadmöjligheter. Norrut ligger naturreservatet Onslunda sten, uppkallat efter det gamla stenbrottet, med vidsträckta bokskogar som utgör hemvist för många sällsynta arter.

Fakta

Invånarantal (by med omgivning): Ca 800

Läge över havet: +108 m

Skola

Förskola, grundskola åk 1-6, fritidshem.
Biblioteksfilial med meröppet.

Kommunikationsmedel

I Onslunda finns bussförbindelser till Tomelilla tätort. Från Onslunda är det 63 km till Malmö Airport och 120 km till Köpenhamns flygplats.

Övrigt

Sporthall, idrottsplats, motionsslinga, samlingslokal (idrottsplatsen).
Kyrka, församlingshem, hembygdsmuseum samt Europaunikt borst­museum, det första av sitt slag i Sverige.

Historik

Onslundas namn skvallrar om dess urgamla anor. Förr skrevs namnet Othenlundae, eller Odens lund, efter den allvise guden i fornnordisk mytologi. Onslunda var under tidigt 1800-tal en av Skånes största byar och förblev länge en centralort i bygden, med viktig industri långt in på 1900-talet. Idag erbjuder Onslunda en lugn och trivsam miljö med såväl gamla korsvirkesgårdar som moderna villor och vidsträckta naturområden på gångavstånd.

För den som vill bo lantligt men ändå i bymiljö, nära all service och med tillgång till goda kommunikationer, är Lunnarp ett utmärkt val.

Byn ligger bara 5 minuters väg från Tomelilla intill riksväg 11 mot Simrishamn. Här stannar både Pågatåg och Skåne-expressen till Lund många gånger om dagen, vilket gör det lätt att pendla.

Flera större företag på orten ger arbetstillfällen. Skånemejerier som sysselsätter ca 130 personer, är det största av dem.

Lunnarp ligger som en oas i det vidsträckta slättlandskapet, där både landsväg och markväg inbjuder till promenad eller cykeltur mellan de svagt kuperade fälten. Den lilla skalan präglar bymiljön med dess slingande vägar, lummiga trägårdar, gamla hus och mäktiga träd. Norr om järnvägen finns även kvarter med nyare villor.

Fakta

Invånarantal (by med omgivning): Drygt 600

Läge över havet: +74 m

Kommunikationsmedel

I Lunnarp finns tågförbindelser till Tomelilla tätort, Simrishamn, Ystad och Malmö. Det finns också bussförbindelser till Lund och Sjöbo. Lunnarp ligger 60 km från Malmö Airport och 110 km till Köpenhamns flygplats.  

Övrigt

Gårdshotell med konferensanläggning. Flera konstnärsateljéer och gallerier. Cykelstråk till Kivik, Simrishamn och Ystad.

Historik

Sedan urminnes tider har människor varit bosatta i trakten kring Lunnarp, där arkeologer funnit spår redan från stenåldern. Utanför byn finns även ett par skeppssättningar. På 1700-talet friköptes många av gårdarna från den näraliggande Ingelsta gård.

Mot slutet av 1800-talet, när järnvägen drogs fram till Simrishamn fick Lunnarp en station och t.o.m. ett järnvägshotell. Eftersom Lunnarp tillhör Kverrestads socken ligger byns kyrka där.

I korsningen mellan två gamla huvudvägar, Kristianstad - Ystad och Malmö - Simrishamn, ligger Skåne Tranås, en av Tomelilla kommuns charmigaste byar.

Skåne Tranås har etablerat sig som ett centrum för livskvalitet och matkultur.

I byn finns bland annat klädbutik, chokladmakare och en välkänd plantskola. Här har också ÖsterlenAkademien sitt säte. Den verkar för att främja kunskap och bildning inom frågor som rör människors hälsa och leverne.

Mitt i byns centrum ligger det stora vandrarhemmet med idrottsanläggning och konferens- och festlokaler. Detta vilket drivs av anrika Tranås Ungdomsförening, som också arrangerar en uppskattad blomsterfest vart femte år.

Fakta

Invånarantal (by med omgivning): Drygt 430

Läge över havet: +102 m

Kommunikationsmedel

I Skåne Tranås finns bussförbindelser till Tomelilla tätort, Ystad och Kristianstad. Från Skåne Tranås är det 59 km till Malmö Airport och 109 km till Köpenhamns flygplats.

Övrigt

Lokalavdelning i Friluftsfrämjandet, längdskidspår när vädret medger. Kursverksamhet (t ex pilflätning, fågelskådning, naturvandringar).

Historik

Skåne Tranås by började sannolikt växa fram under vikingatiden. Biskop Egino i Lund lät på 1000-talet resa socknens första kyrka, vilken revs under 1880-talet då dagens kyrka uppfördes.

Tranås by är som gammal centralort i jordbruksbygden av riksintresse för kulturmiljövården, dels på grund av de enskilda husens väl bevarade karaktär, men också sett till miljön som helhet med gatunät, torg, kyrka och prästgård. Viss ny bebyggelse från 1900- talet finns i norra delen av byn.

En genuin bykärna kännetecknar idyllen Skåne Tranås

Smedstorps by i Tomelilla kommun är ett expanderande och levande samhälle, mellan Tomelilla och Simrishamn.

Smedstorp har Pågatågsstation och erbjuder utmärkta förutsättningar för dem som vill pendla till arbetet. Även ortens företag erbjuder arbetsplatser för många.

Läget mitt på Österlen och de goda kommunikationerna innebär att du har nära till allt; service, naturupplevelser och havsbad. I gårdsbutiker omkring byn kan du handla lokalt producerad mat.

Orörd natur finns på cykelavstånd i Listarums lummiga naturreservat. Sommartid arrangeras årligen den stora Smedstorpsmarknaden.

Fakta

Invånarantal (by med omgivning): Ca 770

Läge över havet: + 60 m

Skola

I Smedstorp finns familjedaghem, förskoleklass, grundskola åk 1-6 samt bibliotek och fritidshem.

Kommunikationsmedel

I Smedstorp finns tågförbindelser till Tomelilla tätort, Simrishamn, Ystad och Malmö. Det finns också bussförbindelser till Sjöbo och Lund. Från Smedstorp är det 66 km till Malmö Airport och 116 km till Köpenhamns flygplats.

Övrigt

Idrottsplats, friluftsbad, minigolf-, tennis- och boulebanor, motionsspår. Smidesgalleri med visningsträdgård. Flera konstgallerier.

Historik

Människor har bott i trakten kring Smedstorp åtminstone sedan järnålden. När järnvägen mot slutet av 1800-talet byggdes ut mellan Ystad och Simrishamn anlades en station söder om den gamla byn med kungsgård och kyrka. Ett stationssamhälle började snart växa fram. Dagens Smedstorp har en bevarad bebyggelse utmed de gamla huvudgatorna i centrum och nyare villor i utkanterna.

Spjutstorps by ligger nästan mitt i kommunen, nordost om Tomelilla vid vägen mot Onslunda. Här kan du välja mellan att köpa mark och bygga nytt, eller, om du har tur, hitta ett fint gammalt hus att rusta upp.

Spjutstorp förenar ett strategiskt läge med en rofylld miljö. Skåneexpressen mot Kristianstad, Ystad och Lund stannar på cykelavstånd och all service finns i nära till hands i Tomelilla, på bara 5 minuters avstånd med bil.

Sommartid är det många som söker sig till idrottsplatsen och badet där barnen kan lära sig att simma. Hos den lokala bygghandeln finns allt för den händige. I skolan finns numera ett vandrarhem, men med skolskjuts är det varken långt till Onslunda eller Tomelilla.

Att inspelningen av vissa scener från Montmartre, Paris i Hasse & Tages film Picassos Äventyr gjordes här i Spjutstorp, säger för övrigt något om den rustika charmen i byn.

Fakta

Invånarantal (by med omgivning): Drygt 400

Läge över havet: + 80 m.ö.h.

Kommunikationsmedel

I Spjutstorp finns bussförbindelser till Tomelilla tätort. 

Övrigt

Dansrotunda och idrottsplats. Utomhusbad med 25-metersbassäng och plaskbassäng. Simskoleverksamhet och kiosk sommartid. Vandrarhem och populär camping intill badet. Kyrka, samlingslokal i gamla skolan.

Historik

Människor har länge bott och odlat marken i Spjutstorp, kanske ända sedan vikingatiden, då efterleden torp i namnet började användas. Vid enskiftet flyttades många av gårdarna i Spjutstorp ut och byn minskade i storlek. När gamla järnvägen Ystad och Kristianstad drogs fram norr om Spjutstorp, började byn återigen växa och ett stationssamhälle bildades.

I våra dagar har byn en fin blandning av gamla gathus och villor, gårdar och en del nyare bebyggelse. Byns kyrka, med sitt karakteristiska, spetsiga torn, invigdes 1869.

Tomelilla är kommunens största tätort med cirka 6 400 invånare. Tomelilla är beläget i den sydvästra delen av kommunen där väg 19 mellan Ystad och Kristianstad skär väg 11 mellan Sjöbo och Simrishamn.

Här finns en mängd verksamheter, kommunal service som skolor, konsthall, bibliotek och enskilda företag och affärer. De äldre delarna av Tomelilla präglas av järnvägens framväxt, en tid då samhället expanderade kraftigt.

I de rätvinkliga kvarteren ligger stadsmässiga hus och villor i rött tegel med mönstermurning eller rik putsarkitektur. Kring järnvägsspåren finns också ett flertal äldre industribyggnader. Bebyggelsen är småskalig med två till tre våningar i centrum och med lägre egnahem och villor i årsringar utanför.

Fakta

Ca 6 400 invånare i Tomelilla tätort

Fritidsaktiviteter och nöjen

-Biograf
-Idrottsplats, Tennisbana, Golfbana 3 km
-Motorbana ca 3 km, Gokartbana 3 km
-Skjutbana
-Ponnytravbana 3 km
-Scoutgård
-Sporthall med inomhusbad, Utomhusbad
-Campingplats, Bangolfbana
-Tosselilla Sommarland 4 km
-Folkpark, Hembygdsgård/museum
-Bowlinghall ca 3 km
-Dressincykling
-Dansplats
-Marknad 2 ggr/år

Näringsliv - handel, industri

Tomelilla är en betydande handelsort med affärer/butiker välkända långt utanför Skånes gränser. Se mer i vårt företagsregister.

Tomelilla har även den service i form av banker, apotek, systembolag m.m. som man kan vänta sig av kommunens centralort.

Föreningsliv

I vår kommun finns ett mycket stort utbud av föreningsaktiviteter och många finns representerade i centralorten. Se mer i vårt föreningsregister

Kommunikationsmedel

Från Tomelilla kan man ta tåget till Simrishamn, Malmö och Köpenhamn. Buss kan man ta till Ystad, Sjöbo, Lund, Simrishamn och Kristianstad.

Historik

Det äldsta skriftliga namnbelägget är från 1437 då byn kallas för Tommarp lille, det vill säga lilla Tommarp.

Den äldsta kartan över Tomelilla är från 1727. Byn bestod då av 8 nummer men allenast 7 hemman. Byn var därmed en liten by, både arealmässigt och räknat på antal hemman och den hade även en liten bytomt jämfört med andra byar.

Under 1800-talet förändrades Tomelilla helt och hållet till följd av laga skifte 1870-71. Den största förändringen skedde efter att järnvägen nådde byn som då övergick till att bli stationssamhälle och centralort.

Landsbygdsutveckling genom Leader

Skåne har genom landsbygdsprogrammet tillgång till EUs Leaderprogram. Det unika med Leadermetoden är att företag, kommuner och föreningar tillsammans och på lika villkor beslutar om innovativa projekt på landsbygden. Leadermetoden ger alla i bygden möjlighet att påverka utvecklingen.

Tomelilla ingår i Leader Ystad- Österlenregionen med verksamhetskontoret i Ystad.