Idag bor omkring 35 % (ca 4400 personer) av Tomelillas befolkning på landsbygden eller i de mindre byarna. Det är en betydande andel och det är landsbygdsbefolkningen som genom generationers brukande av jorden format det öppna odlingslandskap som idag är så karaktäristiskt för Tomelilla kommun och Österlen.

Landsbygdsutveckling genom Leader

Skåne har genom landsbygdsprogrammet tillgång till EUs Leaderprogram. Det unika med Leadermetoden är att företag, kommuner och föreningar tillsammans och på lika villkor beslutar om innovativa projekt på landsbygden. Leadermetoden ger alla i bygden möjlighet att påverka utvecklingen.

Tomelilla ingår i Leader Ystad- Österlenregionen med verksamhetskontoret i Ystad.