Antalet invånare i kommunen vid årliga mätningar

År Folkmängd Födelsenetto* Flyttnetto** Ökning
2020 13 663 -5 47 46
2019 13 617 -24 84 60
2018 13 557 -23 167 141
2017 13 416 -9 95 86
2016 13 330 -21 220 198
2015 13 132 7 118 125
2014 13 007 -11 125 116
2013 12 891 -3 -23 -26

Källa: Statistiska centralbyrån
* antal födda - antal döda 
** antal inflyttade - antal utflyttade

Befolkningssiffor

  Totalt
Folkmängd 13 663
Födda 146
Döda 151
Folkökning 46

Källa: Statistiska centralbyrån (2019)

Land- och vattenyta

Yta Hektar km²
Total landyta 39 593 ha 395,93 km² 395 930 000 m²
Vattenyta 146 ha 1,46 km² 1 460 000 m²

Källa: Statistiska centralbyrån (2018)

Markanvändning

Mark Procent
Åkermark 56,42 %
Betesmark 7,49 %
Skogsmark (produktiv) 22,83 %
Skogsmark (improduktiv) 2 %
Bebyggd och tillhörande mark 6,75 %
Övrig mark 4,29 %

Källa: Statistiska centralbyrån (2018)

Invånarantal i specifika orter (2019)

Ort Tätort Omgivning Totalt
Brösarp 713 492 1 205
Smedstorp 317 453 770
Lunnarp 288 315 603
Spjutstorp 171 229 400
Skåne-Tranås 210 227 437
Onslunda 493 291 784
Ullstorp 100 234 334
Tryde 93 953 1046
Övraby 159    
Tosterup 94    
Bollerup 104    
Ö. Ingelstad 121    
Andrarum 283    
Fågeltofta 220    
Eljaröd 175    
Ramsåsa 182    
Benestad 145    

Källa: Skatteverket (2019)

Bostäder

Genomsnittligt huspris Kronor    
Permanentbostad 1 496 000    
Fritidshus 1 407 000    

Källa: Statistiska centralbyrån (2018)

Vanligaste boendeformen

Småhus, äganderätt 64 %    
Flerbostadshus, bostadsrätt 5,9 %    
Flerbostadshus, hyresrätt 14,9 %    

Källa: Statistiska centralbyrån (2018)

Transport och pendling

Antal personbilar 458 bilar/1 000 inv.    
Bor och jobbar i kommunen 3 240 personer    
Pendlar in i kommunen 1 948 personer    
Pendlar ut från kommunen 3 035 personer    

Källa: Statistiska centralbyrån (2018)

Genomsnittlig årsinkomst

Totalt Kvinnor Män
261 700 kr 228 700 kr 294 700 kr

Källa: Statistiska centralbyrån (2018)

Utbildningsnivå

  Procent Antal  
Grundskola, under 9 år 12,10 % 1 347  
Grundskola, 9–10 år 14,7 % 1 577  
Gymnasial utbildning, högst 2 år 25,11 % 2 795  
Gymnasial utbildning, 3 år 23,88 % 2 658  
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 9,99 % 1 112  
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 11,54 % 1 284  
Forskarutbildning 0,35 % 39  
Uppgifter saknas 2,85 % 317  

Källa: Statistiska centralbyrån (2018)