Antalet invånare i kommunen vid årliga mätningar

År Folkmängd Födelsenetto* Flyttnetto** Ökning
2022 13 812 -38 128 100
2021 13 712 -18 64 49
2020 13 663 -5 47 46
2019 13 617 -24 84 60
2018 13 557 -23 167 141
2017 13 416 -9 95 86
2016 13 330 -21 220 198
2015 13 132 7 118 125
2014 13 007 -11 125 116
2013 12 891 -3 -23 -26

Källa: Statistiska centralbyrån
* antal födda - antal döda 
** antal inflyttade - antal utflyttade

Händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari, men som har rapporterats efter 1 februari, påverkar årsfolkmängden, men är inte redovisade som händelser under januari-december 2021.

Land- och vattenyta

Yta Hektar km²
Total landyta 39 593 ha 395,93 km² 395 930 000 m²
Vattenyta 146 ha 1,46 km² 1 460 000 m²

Källa: Statistiska centralbyrån (2018)

Markanvändning

Mark Procent
Åkermark 63 %
Skogsmark (produktiv) 26,5 %
Bebyggd och tillhörande mark 6,9 %
Övrig mark 3,5 %

Källa: Statistiska centralbyrån (2022)

Invånarantal i specifika orter

Ort Invånarantal
Tomelilla tätort 6533
Tryde 473
Brösarp 700
Smedstorp 637
Kverrestad 282
Spjutstorp 178
Tranås 208
Onslunda 451

Källa: Skatteverket (2022)

Bostäder

Genomsnittligt huspris Kronor    
Småhus 2 204 000    

Våra hushåll

Ensamstående 46 %
Sammanboende 49 %
Övriga hushåll 5 %

Källa: Statistiska centralbyrån (2022)

Genomsnittlig årsinkomst

Före skatt 370 104 kr
Efter skatt 317 196 kr

Så många har jobb

Totalt 79,5 %
Kvinnor 77 %
Män 82 %

Källa: Statistiska centralbyrån (2022)