Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Sedan flera år genomför Socialstyrelsen en stor undersökning kring vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Enkäten vänder sig till personer 65 år och äldre som antingen har hemtjänst eller bor på särskilt boende. Både kommunala utförare som privat regi omfattas.

De enskilda resultaten för varje boende eller hemtjänstområde kan variera, ett sammanfattande resultat för Tomelillas del 2020 finns nedan.

Särskilt boende

På kommunens fyra särskilda boenden (Brinkehem, Norrevång, Valkyrian och Byavången) svarade 47 procent av de tillfrågade på enkäten, varav 96 procent tycker att man får ett bra bemötande från personalen. Förtroendet till personalen ligger också högt hos de boende.

På nationell nivå är det en större andel jämfört med förra året som uppger att de har besvär med ängslan, oro och ångest, samt ensamhet då och då. Men lokalt i Tomelilla syns inte samma ökning. Däremot har andelen som känner sig trygga minskat från 95 procent till 88 procent.

Andelen som känner sig nöjda med maten på boendena är hela 81 procent, vilket är en ökning sen förra året. Information om hur och var man kan lämna synpunkter kan dock bli bättre.

Hemtjänst

Inom hemtjänst besvarade 100 personer undersökningen, vilket motsvarar 57 procent av de tillfrågade. Även här ligger betyget för bemötande högt: 93 procent anser att de får ett bra bemötande från personalen.

Tryggheten med att bo hemma med stöd från hemtjänsten har minskat ett antal procentenheter sen förra året, men ligger fortfarande över 80 procent. Hälften av de svarande uppger att de inte har något problem med ensamhet.

87 procent uppger att deras åsikter och önskemål uppmärksammas av personalen. Att kunna påverka tiderna för när hemtjänsten kommer anger drygt hälften att de kan.