Tomelilla kommun har under 2021 tillsammans med RISE (Research Institutes of Sweden) studerat förutsättningarna för att använda munkmodellen som verktyg för att visualisera och utvärdera kommunens livskvalitetsprogram.

Flera städer runt om i världen utforskar munkmodellens potential som verktyg i olika delar av hållbarhetsarbetet, bland annat Amsterdam, Köpenhamn och Bryssel. I Sverige är Tomelilla den första kommunen som testar modellen.

Den genomförda studien pekar på att munkmodellen kan bidra med att skapa en överskådlig bild av sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetaspekter i hela kommunen, vilket kan underlätta vårt gemensamma arbete med att främja en hög livskvalitet på kort och lång sikt. Studien kan du läsa i följande dokument:

Så här fungerar munkmodellen

Munkmodellen (doughnut-modellen) är ett nytt sätt att visualisera ekonomi. Namnet har den fått eftersom den bildsätts med en munkliknade cirkel. Munkekonomi är ett sätt att flytta målet från en linjär ekonomi  till ett samhälle som frodas inom de ekologiska gränserna.

Till grund för modellens parametrar ligger Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Ett samhälle anses välmående när de tolv sociala grundvillkoren uppfylls utan att de nio ekologiska gränserna överskrids. Detta visualiseras i munkmodellen med det gröna området mellan den innersta och yttersta ringen.

Modellen kan ses som en kompass för mänsklig välfärd med målet att uppnå alla människors behov inom gränsen för planetens resurser.

Modellen har utvecklats av den brittiska ekonomen Kate Raworth för att i det ekonomiska tänkandet kunna införliva vår tids utmaningar med miljö och folkhälsa. Doughnut Economics Action Lab (DEAL) är en digital plattform skapad av Raworth och hennes team med målet att förvandla idéer om munkmodellen till handling. Besök sidan via länken nedan.

Stadsporträtt

Genom ett så kallat stadsporträtt kan vi bryta ut delar av munken och se på kommunen genom fyra olika linser: lokal och global social hållbarhet, samt lokal och global ekologisk hållbarhet. Det kan göras utifrån olika teman såsom barns rättigheter eller livsmedelsförsörjning.

I linserna ställer vi frågor såsom: Hur skulle livsmedelskedjan se ut för att få vår lokala miljö att blomstra? Eller hur påverkar vår livsmedelskonsumtion den globala miljön? Hindrar eller stimulerar vi människor i andra delen av världen att blomstra genom vårt beteende?

Under åren 2022 inleder vi arbetet med att ta fram stadsporträtt över Tomelilla.