Jämför Tomelilla

Kolada är en tjänst och databas som samlar nyckeltal från Sveriges kommuner. Här kan du jämföra Tomelilla med andra kommuner eller se hur utvecklingen varit över tid.

Rådet för främjande av kommunala analyser, en ideell förening med staten och Sveriges kommuner och regioner som medlemmar, ligger bakom Kolada.