Projektet utforskar framtidens hållbara resande på landsbygden. Miljöperspektiv kombineras med ekonomiskt och socialt hållbart resande och levande landsbygder. Tomelilla är tillsammans med Sjöbo Living Labs, där vi i samverkan med boende och arbetsgivare på mindre orter testar alternativa sätt att resa.