Tomelilla kommun har om mål att vara klimatneutral 2025. För att uppnå målet har en innovativ växlingsmodell införts som innebär att klimatbelastande resor ska finansiera projekt som bidrar till minskad klimatpåverkan.