Arbetet med kvaliteten i de kommunala tjänsterna, pågår ständigt. Det handlar såväl om den service du som invånare, företagare eller besökare erbjuds, som intern effektvitet i arbetssätten.

Olika brukarundersökningar syftar till att vi ska kunna få ett kvitto på det vi som kommun gör bra, men också en kunskap om våra kvalitetsbrister och utvecklingsområden. Jämförelser med andra är ett viktigt inslag.

Under sidorna nedan finner du en del av våra resultat, men exempelvis också information om hur vi arbetar med innovation, munkmodellen och våra öppna data.