Arbetet med kvaliteten i de kommunala tjänsterna, pågår ständigt. Det handlar såväl om den service du som invånare, företagare eller besökare erbjuds, som intern effektvitet i arbetssätten.

Olika brukarundersökningar syftar till att vi ska kunna få ett kvitto på det vi som kommun gör bra, men en kunskap om våra kvalitetsbrister och utvecklingsområden. Jämförelser med andra är ett viktigt inslag.

Under sidorna nedan, finner du en del av våra resultat. Du kan också jämföra oss med andra eller kommunala enheter emellan i vår jämförelsetjänst.