Från anmälan

En invånare har ringt tre olika tjänstemän i kommunen under 1½ månad för att få svar på frågor om asfaltering efter grävarbete.  Ingen av dem har svarat.

Invånaren upplever också att hen ofta kopplas bort när hen ringer till kommunens växel. Sammantaget gör det att anmälaren tycker att det är krångligt att få kontakt med kommunen.

Krångelportalens kommentar

Naturligtvis ska det inte vara svårt att få kontakt med kommunen, varken växeln eller individuella tjänstemän. Vi hanterar detta som ett krångelärende och ska utreda vilka förbättringar vi kan göra.

Från anmälan

En invånare har försökt göra en felanmälan om skadad väg via kommunens e-tjänster. Det har inte fungerat och anmälan har bara försvunnit. Anmälaren tycker att en felanmälningsfunktion ska fungera, annars ska den inte finnas alls.

Krångelportalens kommentar

Naturligtvis ska e-tjänsterna fungera! De ska underlätta både för invånare och kommunen och göra hanteringen mindre krånglig. Vi ska ta reda på vad som gått fel här och åtgärda felet.