Tomelilla kommun har gått med i samverkansprojektet ”Skånsk samverkan för innovativ informationshantering” (S2I2) tillsammans med 10 andra skånska kommuner och organisationer.

Projektet är indelat i två delar: ”öppna data” och ”säker digital kommunikation”. Målet är att utveckla en samverkansmodell inom båda områden.

Projektet kommer att drivas fram till april 2023 med Region Skåne som projektägare. Varje delprojekt har i sin tur en processledare som driver arbetet framåt. Projektet finansieras av Europiska regionalfonden.

Öppna data

I delprojektet öppna data är målet att vi ska öka vår publicering av öppna data, och öka externa aktörers möjligheter att nyttja vår öppna data. Genom en regional samverkan kan vi göra informationen mer lättillgänglig.

För att öka intresset och kunskapen om öppna data hos Skånes näringslivsidkare tar projektet hjälp av klusterorganisationerna IUC Syd och Media Evolution.

Öppna data är information och statistik som publiceras av offentliga verksamheter och kan användas fritt av vem som helst för att utveckla innovativa och nyttiga samhällstjänster. Öppna data används bland annat i jämförelsetjänster, vädertjänster och tjänster för kollektivtrafik.

Säker digital kommunikation

Säker digital kommunikation är en nationell tjänst som skapar förutsättningar för ett säkert och enhetligt informationsutbyte mellan olika verksamheter inom offentlig sektor. Målet i delprojektet är att på ett effektivt sätt implementera tjänsten i kommunens verksamheter.

Som projektdeltagare har vi även som mål att, utifrån våra egna erfarenheter, utveckla metoder och stöd så att andra kommuner effektivt kan komma igång både med öppna data och Säker digital kommunikation.