I projektet "Ett nytt recept för matsystemet" mobiliserar innovationsmyndigheten Vinnova aktörer för att skapa ett mer hållbart matsystem genom så kallad systeminnovation. Syftet med projektet är att skapa förmåga och möjligheter för olika aktörer att skapa och driva innovationsmiljöer. Tomelilla kommun har valts ut som en av deltagarna.

Fem olika teman finns. Tomelilla kommun ingår i temat ”Preventiv hälsa genom mat”. Från kommunen deltar skolsköterskor från Centrala barn- och elevhälsan och representanter från Utvecklingsavdelningen. I denna första fas står Vinnova för ett utbildnings- och workshoppaket samt personalkostnader, resor och logi för deltagarna. Under ledning av Vinnova, ska deltagarna fram till augusti 2023, komma fram till vilka mål man vill jobba vidare mot tillsammans. De som därefter vill fortsätta, lämnar in en större ansökan till Vinnova under hösten och kan komma i gång mot slutet av 2023 om ansökan blir beviljad.