Mobilitet på tvärs

Under 2020-2022 har Sjöbo och Tomelilla arbetat med ett ”living lab” där vi har bjudit in invånare att vara med och planera och testa nya, mer hållbara, sätt att resa på landsbygden och små orter.

Vi har jobbat med en digital fokusgrupp, enkäter och dialogmöten med olika mobilitetsföretag i planeringen. Under sommaren 2021 fick vi in intresseanmälningar från 168 personer som ville testa ett eller flera nya mobilitetslösningar. Arbetet mynnade ut i fyra olika piloter som var intressanta och realistiska att testa och utvärdera inom projektet.

  1. Testcykla tillsammans med kommunernas kontaktcentrar
  2. Elsparkcykel-pilot i samarbete med TIER Mobility
  3. Bilpoolspilot i samarbete med Bil Bengtsson och Rulla.se
  4. Grannbilen, privat bildelning via appar som GoMore och SnappCar

Stort tack till alla som har deltagit!

Totalt har över 200 personer deltagit aktivt i projektet och kommit med värdefulla synpunkter och ännu fler har varit med som testpersoner eller på någon av våra evenemang eller seminarium/webbinarium.

Projektet är nu avslutat, men tre av de fyra koncepten kommer du kunna testa även efteråt; Testcykla, Bilpool och Grannbilen. Kommunernas kontaktcenter fortsätter att låna ut elcyklar och Bil Bengtsson såg potential i Sjöbo, Tomelilla och Brösarp så de fortsätter testa marknaden på egen hand i alla fall året ut. Grannbils-appana finns även tillgängliga för nyfikna även efter projektet.

Projektbok med konceptblad för intresserade organisationer

En viktig del av projektet har varit erfarenhetsutbyten och workshops mellan de 16 partnerna i Skåne och Danmark som tillsammans har tagit fram en projektbok med konceptblad och case-beskrivningar för att dela med sig av goda råd och lärdomar till intresserade kommuner och organisationer.

Projektperiod: april 2020 - september 2022
Projektägare: Gate21 i Danmark. Svensk koordinator är Innovation Skåne.

Samarbetspartners: Projektet har totalt 17 aktiva partners.

De skånska partnerna är tre skånska kommuner - Lund, Sjöbo och Tomelilla samt Innovation Skåne och Mobile Heights.
På danska sidan har vi fem kommuner på Själland - Lejre, Fredensborg, Frederiksberg, Roskilde och Slagelse, samt Region Hovedstaden, Gate 21, Concito, 4-Leaf Consulting, Roskilde Universitet och DTU Diplom.

Projektet har även ungefär lika många associerade partners som följer arbetet och deltar i samarbetsforumet.

Finansiärer: Interreg Öresund-Kattegat-Skagarrak till 50 procent, resterande kommer från de aktiva partnerna.

Kontakt: Frida Tiberini, delprojektledare Sjöbo-Tomelilla, frida.tiberini@sjobo.se