Söndagen den 11 september 2022 är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Förtidsröstningen startar den 24 augusti.

Allmänna val i Sverige 

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, kommun och region vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år.
Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Allt om valet

På Valmyndighetens hemsida finns information hur valsystemet fungerar, vem som har rösträtt och hur du röstar. Valmyndigheten är en statlig myndighet som bland annat ansvarar för valmaterial, stöd och riktlinjer vid allmänna val och folkomröstningar.

Valmyndighetens hemsida 

 

Relaterade länkar