Nu har du möjlighet att chatta med förtroendevalda politiker i Tomelilla kommun. Passa på att ställ frågor eller lämna synpunkter. Under ett antal onsdagar framöver finns representanter från nämnderna tillgängliga för chatt.  

För att chatta trycker du på den gröna pluppen längst ner till höger på denna sida. Tänk på att chatten endast är aktiv under de tider som anges. 

Tider då chatten bemannas av representanter från nämnderna

Onsdagen den 11 maj, klockan 18-20
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för konsthallen, våra bibliotek, simskolorna för våra barn, Soffta och sommarlovsaktiviteterna som erbjuds våra unga.

Onsdagen den 18 maj, klockan 18-20
Familjenämnden

Familjenämnden ansvarar för skola, barnomsorg och socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Onsdagen den 25 maj, klockan 18-20 
Valnämnden

Valnämnden ansvarar för genomförandet av våra allmänna val och arbetar nu intensivt inför höstens kommunal-, region- och riksdagsval. Mycket planering ligger bakom genomförandet av våra val. Det är allt från att besluta om vallokaler till att rekrytera valförrättare och planera för förtidsröstning så att så många valberättigade som möjligt, på ett för dem bra sätt, kan utnyttja sin demokratiska rättighet att medverka till att avgöra vem som ska styra i kommun, region och riksdag.