Protokoll, kallelser och mötestider

Här nedan hittar du de kommunala nämndernas och styrelsernas protokoll och kallelser samt mötestider för deras sammanträden.

Kallelserna publiceras inklusive fullständigt beslutsunderlag (i den mån det inte är sekretessbelagt). Detta kan medföra att det är stora filer som tar en stund att öppna och spara.

Protokoll

Kallelser och handlingar

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2021

Dag Tid Notering  
13 januari 08:30    
3 februari 08:30    
17 februari 08:30    
10 mars 08:30    
24 mars 08:30    
21 april 08:30    
5 maj 08:30    
19 maj 08:30    
9 juni 08:30    
23 juni 08:30    
18 augusti 08:30    
8 september 08:30    
22 september 08:30    
13 oktober 08:30    
3 november 08:30    
24 november 08:30    
1 december 08:30    

Protokoll

Kallelser och handlingar

Sammanträden för kultur- och fritidsnämnden 2021

Dag Tid Notering
26 januari 14:00  
23 februari 14:00  
23 mars 14:00  
25 maj 14:00  
24 augusti 14:00  
28 september 14:00  
23 november 14:00  
14 december 14:00  

Protokoll

Kallelser och handlingar

Sammanträden för vård- och omsorgsnämnden 2021

Dag Tid Notering    
8 januari 08:30      
25 februari 08:30      
25 mars 08:30      
29 april 08:30      
27 maj 08:30      
24 juni 08:30      
26 augusti 08:30      
30 september 08:30      
28 oktober 08:30      
25 november 08:30      
16 december 08:30      

Protokoll

Kallelser och handlingar

Sammanträden för familjenämnden 2021

Dag Tid Notering  
29 januari 08:30    
26 februari 08:30    
26 mars 08:30    
30 april 08:30    
28 maj 08:30    
18 juni 08:30    
27 augusti 08:30    
24 september 08:30    
29 oktober 08:30    
26 november 08:30    
17 december 08:30    

Protokoll

Kallelser och handlingar

Sammanträden 2021

Dag Tid Notering  
21 januari 9:00    
18 februari 9:00    
25 mars 9:00    
22 april 9:00    
20 maj 9:00    
17 juni 9:00    
19 augusti 9:00    
16 september 9:00    
14 oktober 9:00    
11 november 9:00    
9 december 9:00    

Protokoll

Kallelser och handlingar

Sammanträden för samhällsbyggnadsnämnden 2021

Dag Tid Notering
29 januari 8:30  
19 februari 8:30  
26 mars 8:30  
23 april 8:30  
28 maj 8:30  
18 juni 8:30  
27 augusti 8:30  
24 september 8:30  
22 oktober 8:30  
26 november 8:30  
17 december 8:30