Protokoll, kallelser och mötestider

Här nedan hittar du de kommunala nämndernas och styrelsernas protokoll och kallelser samt mötestider för deras sammanträden.

Kallelserna publiceras inklusive fullständigt beslutsunderlag (i den mån det inte är sekretessbelagt). Detta kan medföra att det är stora filer som tar en stund att öppna och spara.

Sammanträden för kommunfullmäktige 2022

Dag Tid Notering  
14 februari 19:00    
4 april 19:00    
16 maj 19:00    
20 juni 19:00    
19 september 19:00    
17 oktober 19:00    
30 november 16:00    
19 december 19:00    

Sammanträden för kommunfullmäktige 2023

Dag Tid Notering  
13 februari 19:00    
27 mars 19:00    
8 maj 19:00    
19 juni 15.00 Avvikande tid  
18 september 19:00    
6 november 19:00    
11 december 19:00    

Protokoll

Kallelser och handlingar

Sammanträden för kommunstyrelsen 2022

Dag Tid Notering  
26 januari 14:00    
16 mars 14:00    
27 april 14:00    
1 juni 14:00    
31 augusti 14:00    
28 september 14:00    
9 november 14:00    
1 december 14:00    

Sammanträden för kommunstyrelsen 2023

Dag Tid Notering  
11 januari 8.30 Avvikande tid  
25 januari 14:00    
8 mars 14:00    
12 april 14:00    
31 maj 14:00    
30 augusti 14:00    
18 oktober 14:00    
22 november 14:00    
20 december 14:00    

Protokoll

Kallelser och handlingar

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2022

Dag Tid Notering
12 januari 08:30  
2 februari 08:30  
16 februari 08:30  
2 mars 08:30  
23 mars 08:30  
6 april 08:30  
4 maj 08:30  
18 maj 08:30  
15 juni 08:30  
17 augusti 08:30  
14 september 08:30  
5 oktober 08:30  
19 oktober 08:30  
16 november 08:30  
7 december 08:30  
21 december 08:30  

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2023

Dag Tid Notering
11 januari 08:30  
1 februari 08:30  
15 februari 08:30  
15 mars 08:30  
29 mars 08:30  
26 april 08:30  
3 maj 08:30  
17 maj 08:30  
7 juni 08:30  
21 juni 08:30  
16 augusti 08:30  
6 september 08:30  
20 september 08:30  
4 oktober 08:30  
25 oktober 08:30  
8 november 08:30  
27 november 08:30  
6 december 08:30  

Protokoll

Kallelser och handlingar

Sammanträden för kultur- och fritidsnämnden 2022

Dag Tid Notering
18 januari 14:00  
15 februari 14:00  
22 mars 14:00  
24 maj 14:00  
23 augusti 14:00  
27 september 14:00  
15 november 14:00  
6 december 14:00  

Protokoll

Kallelser och handlingar

Sammanträden för vård- och omsorgsnämnden 2022

Dag Tid Notering    
27 januari 08:30      
24 februari 08:30      
31 mars 08:30      
28 april 08:30      
25 maj 08:30      
30 juni 08:30      
25 augusti 08:30      
29 september 08:30      
27 oktober 08:30      
24 november 08:30      
22 december 08:30      

Protokoll

Kallelser och handlingar

Sammanträden för familjenämnden 2022

Dag Tid Notering  
28 januari 08:30    
4 mars 08:30    
1 april 08:30    
6 maj 08:30    
10 juni 08:30    
26 augusti 08:30    
23 september 08:30    
21 oktober 08:30    
18 november 08:30    
16 december 08:30    

Sammanträden för familjenämnden 2023

Dag Tid Notering  
9 januari 08:30    
27 januari 08:30    
3 mars 08:30    
6 april 08:30    
12 maj 08:30    
16 juni 08:30    
1 september 08:30    
6 oktober 08:30    
10 november 08:30    
15 december 08:30    

Protokoll

Kallelser och handlingar

Sammanträden för byggnadsnämnden 2022

Dag Tid Notering    
9 februari 08:30      
16 mars 08:30      
18 maj 08:30      
15 juni 08:30      
24 augusti 08:30      
21 september 08:30      
26 oktober 08:30      
14 december 08:30      

Sammanträden för byggnadsnämnden 2023

Dag Tid Notering    
25 januari 08:30      
1 mars        
29 mars 08:30      
10 maj 08:30      
14 juni 08:30      
30 augusti 08:30      
4 oktober 08:30      
8 november 08:30      
13 december        

Protokoll

Kallelser och handlingar

Sammanträden 2022

Dag Tid Notering  
27 januari 9:00    
3 mars 9:00    
7 april 9:00    
12 maj 9:00    
16 juni 9:00    
25 augusti 9:00    
29 september 9:00    
3 november 9:00    
8 december 9:00    

Sammanträden 2023

Dag Tid Notering  
26 januari 9:00    
2 mars 9:00    
30 mars 9:00    
11 maj 9:00    
15 juni 9:00    
31 augusti 9:00    
5 oktober 9:00    
9 november 9:00    
14 december 9:00    

Protokoll

Kallelser och handlingar

Sammanträden för samhällsbyggnadsnämnden 2022

Dag Tid Notering
21 januari 8:30  
11 februari 8:30  
18 mars 8:30  
22 april 8:30  
20 maj 8:30  
17 juni 8:30  
19 augusti 8:30  
23 september 8:30  
21 oktober 8:30  
18 november 8:30  
9 december 8:30  

Sammanträden för samhällsbyggnadsnämnden 2023

Dag Tid Notering
17 januari 8:30  
27 januari 8:30  
17 februari 8:30  
31 mars 8:30  
28 april 8:30  
26 maj 8:30  
16 juni 8:30  
25 augusti 8:30  
29 september 8:30  
27 oktober 8:30  
24november 8:30  
15 december 8:30