Protokoll, kallelser och mötestider

Här nedan hittar du de kommunala nämndernas och styrelsernas protokoll och kallelser samt mötestider för deras sammanträden.

Kallelserna publiceras inklusive fullständigt beslutsunderlag (i den mån det inte är sekretessbelagt). Detta kan medföra att det är stora filer som tar en stund att öppna och spara.

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för kommunstyrelsen 2020

Dag Tid Notering  
23 januari 14:00    
26 februari 14:00    
15 april 14:00    
3 juni 14:00    
26 augusti 14:00    
7 oktober 14:00    
11 november 14:00    
9 december 14:00    

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 2020

Dag Tid Notering  
8 januari 08:30    
29 januari 08:30    
12 februari 08:30    
4 mars 08:30    
18 mars 08:30    
1 april 08:30    
22 april 08:30    
29 april 08:30    
13 maj 08:30    
10 juni 08:30    
24 juni 08:30    
12 augusti 08:30    
2 september 08:30    
9 september 08:30    
23 september 08:30    
14 oktober 08:30    
21 oktober 08:30    
18 november 08:30    
25 november 08:30    
16 december 08:30    

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för kultur- och fritidsnämnden 2020

Dag Tid Notering
21 januari 14:00  
25 februari 14:00  
24 mars 14:00  
19 maj 14:00  
23 juni 14:00  
18 augusti 14:00  
22 september 14:00  
17 november 14:00  
15 december 14:00  

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för vård- och omsorgsnämnden 2020

Dag Tid Notering    
30 januari 08:30      
27 februari 08:30      
26 mars 08:30      
30 april 08:30      
28maj 08:30      
25 juni 08:30      
27 augusti 08:30      
24 september 08:30      
29 oktober 08:30      
26 november 08:30      
17 december 08:30      

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden för familjenämnden 2020

Dag Tid Notering  
31 januari 08:30    
28 februari 08:30    
27 mars 08:30    
24 april 08:30    
29 maj 08:30    
26 juni 08:30    
28 augusti 08:30    
25 september 08:30    
23 oktober 08:30    
27 november 08:30    
18 december 08:30    

Kallelser och handlingar

Protokoll

Sammanträden 2020

Dag Tid Notering  
23 januari 9:00    
27 februari 9:00    
19 mars 9:00    
23 april 9:00    
28 maj 9:00    
25 juni 9:00    
20 augusti 9:00    
17 september 9:00    
15 oktober 9:00    
12 november 9:00    
10 december 9:00    

Kallelser och handlingar

protokoll

Sammanträden 2020

Dag Tid Notering
31 januari 8:30  
28 februari 8:30  
27 mars 8:30  
29 april 8:30  
29 maj 8:30  
28 augusti 8:30  
25 september 8:30  
23 oktober 8:30  
20 november 8:30  
11 december 8:30