Då och då bjuder vi in till medborgardialog där vi vill höra vad du som invånare anser. Ofta handlar det om en särskild fråga eller område, men det kan också vara bredare ämnen.

Medborgardialogen kan äga rum på särskilda möten eller så ser vi till att finnas på plats någonstans i Tomelilla kommun. Ibland finns vi med på lokala arrangemang. Från oss kan såväl politiker som förvaltningens medarbetare delta. 

Håll utkik i våra sociala medier eller här på tomelilla.se om du vill vara med. Vi lägger löpande upp aktuella medborgardialoger och resultatet från genomförda.

Planerade medborgardialoger

Vård- och omsorgsnämnden bjuder in till medborgardialog i Smedstorp

När: torsdag 5 oktober kl 11.30
Var: Medborgarhuset i Smedstorp
Dialog om: 

  • digitalisering av välfärdsteknik
  • främjande av hälsa
  • stöd till anhöriga

Lunch serveras från kl. 12 till självkostnadspris. Vill du inte äta lunch går det bra att komma till dialogen kl 13. 

Varmt välkommen!

Dialog om Tomelilla klimatprogram 2024–2045

När: till och med 2 oktober 2023 

Var: På kulturhuset i Tomelilla och digitalt via formulär

Dialog om:

Klimatprogram 2024-2045

För att nå kommunens vision krävs nytänkande och ansvarsfullt agerande med hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. En klimatfärdplan har utvecklats med det övergripande målet att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045. För att nå detta mål har en koldioxidbudget för 2030 fastställts, ett klimatprogram med 7 etappmål för åren 2024–2045 har utarbetats, och en handlingsplan för att organisera kommunens arbete mot målen är påbörjad.

Vi bjuder in dig att tycka till om vårt klimatprogram 2024–2045. Dela dina åsikter i enkäten innan den 2 oktober. Vi finns på plats på kulturhuset i Tomelilla den 22 september kl. 11.00-13.00 för att besvara frågor och ta in synpunkter.

Vi vill få in så många synpunkter som möjligt från dig som är kommuninvånare.

Klicka här för lämna dina synpunkter digitalt.

Dialog om översiktsplan 2040

När: till och med september 2023 

Var: digitalt

Dialog om:

1. Användningen av mark- och vattenområden i kommunen

Den nya översiktsplanen ska ange grunden för utvecklingen av den fysiska miljön i hela Tomelilla kommun fram till år 2040.  Det kan exempelvis handla om din boendemiljö, grönområden, tillgänglighet till och från ditt hem, service och utbud, gång- och cykelvägar och hur du trivs och upplever tryggheten i din ort. Översiktsplanen är ett styrdokument som beskriver kommunens långsiktiga planering och ställningstaganden för användningen av mark- och vattenområden.

Vi vill få in så många synpunkter som möjligt från dig som är kommuninvånare. Bidra med dina tankar genom att lämna synpunkter i dialogkartan.

Klicka här för lämna dina synpunkter digitalt.

Genomförda medborgardialoger

Dialog om torg och hundrastgård i Spjutstorp

När: tisdag 25 april 2023 kl. 14-18.

Var: Bäckavallen dansrotunda

Medverkar från kommunen: tjänstepersoner från kommunens samhällsbyggnadsveksamhet

Invånare som kom: ca 25 personer

Dialog om:

1. Torget i Spjutstorp och placering av hundrastgård

Torget i Spjutstorp ska byggas om. Dialogen handlade om förslaget till utformning. Skisser på nya torget  visades och även var en framtida hundrastgård kan placeras. Tjänstepersoner fanns på plats för att informera och ta emot synpunkter.

Antingen kunde man lämna synpunkter digitalt eller berätta vad man tyckte på plats i Spjutstorp.

Resultat: Skisserna kommer ses över med ett helhetsgrepp för torget och övriga byn. Det tydligaste önskemålen om torget var att man vill skapa någon form av mötesplats, kanske med ett vindskydd, mycket växtlighet och att ha kvar flaggstången. Utegymmet kommer troligtvis att placeras i anslutning till lekplatsen, och det blir ingen boulebana. De yngres åsikter berörde främst önskemål om ett ställe att åka kickbike, cykel och skate. 

Dialog om torg och hundrastgård i Smedstorp

När: torsdag 15 september 2022 kl. 14-18.

Var: torget i Smedstorp

Medverkade från kommunen: tjänstepersoner från kommunens samhällsbyggnadsveksamhet

Invånare som kom: ca 50 personer

Dialog om:

1. Var ska den planerade hundrastgården i Smedstorp placeras?

Det fanns fyra förslag att välja på:

  1. Frans Lindbergsväg
  2. Motionsvägen
  3. Kanalgatan
  4. Fortunavägen

Antingen kunde man rösta digitalt eller berätta vad man tyckte på plats.

Resultat: Motionsvägen fick flest röster.

2. Torget i Smedstorp

På sikt kommer torget i Smedstorp att byggas om. Dialogen handlade om vad som ska finnas där - träd, utegym, bänkar, gångar, belysning, grilllplats, soptunnor, rabatter?

Tjänstepersonerna informerade och svarade också på frågor om planerade förslag för renovering av badet och skolan.

Resultat: Önskemål om ett par bänkar till torget kom, vilket kommer köpas in.

Tomelillachatten – chatta med förtroendevalda politiker, 2022

Varje onsdag under en period fanns politiker för de olika nämnderna och kommunstyrelsen tillgängliga för dialog i Tomelillachatten på tomelilla.se. Invånarna fick möjlighet att ha en dialog med förtroendevalda politiker, ställa frågor och komma med synpunkter.