Då och då bjuder vi in till medborgardialog där vi vill höra vad du som invånare anser. Ofta handlar det om en särskild fråga eller område, men det kan också vara bredare ämnen.

Medborgardialogen kan äga rum på särskilda möten eller så ser vi till att finnas på plats någonstans i Tomelilla kommun. Ibland finns vi med på lokala arrangemang. Från oss kan såväl politiker som förvaltningens medarbetare delta. 

Håll utkik i våra sociala medier eller här på tomelilla.se om du vill vara med. Vi lägger löpande upp aktuella medborgardialoger och resultatet från genomförda.

Planerade medborgardialoger

Just nu har vi inga planerade medborgardialoger.

Genomförda medborgardialoger

Dialog om torg och hundrastgård i Smedstorp

När: torsdag 15 september 2022 kl. 14-18.

Var: torget i Smedstorp

Medverkade från kommunen: tjänstepersoner från kommunens samhällsbyggnadsveksamhet

Invånare som kom: ca 50 personer

Dialog om:

1. Var ska den planerade hundrastgården i Smedstorp placeras?

Det fanns fyra förslag att välja på:

  1. Frans Lindbergsväg
  2. Motionsvägen
  3. Kanalgatan
  4. Fortunavägen

Antingen kunde man rösta digitalt eller berätta vad man tyckte på plats.

Resultat: Motionsvägen fick flest röster.

2. Torget i Smedstorp

På sikt kommer torget i Smedstorp att byggas om. Dialogen handlade om vad som ska finnas där - träd, utegym, bänkar, gångar, belysning, grilllplats, soptunnor, rabatter?

Tjänstepersonerna informerade och svarade också på frågor om planerade förslag för renovering av badet och skolan.

Resultat: Önskemål om ett par bänkar till torget kom, vilket kommer köpas in.

Tomelillachatten – chatta med förtroendevalda politiker, 2022

Varje onsdag under en period fanns politiker för de olika nämnderna och kommunstyrelsen tillgängliga för dialog i Tomelillachatten på tomelilla.se. Invånarna fick möjlighet att ha en dialog med förtroendevalda politiker, ställa frågor och komma med synpunkter.