Levande landsbygd, levande tätorter och levande byar

Landsbygds- och tätortsprogrammet handlar om hur kommunen tillsammans med invånare och verksamheter ska främja utvecklingsarbete, både lokalt och övergripande i kommunen. Vi ska främja en levande landsbygd, levande tätorter och levande byar. Vi ska ta vara på de idéer som föds och bana väg för gemensam innovationskraft som ger näring och hållbar tillväxt.

Programmet ska bidra till att tätorts- och landsbygdsutveckling får en tydligare position i kommunen, peka ut riktningar för utvecklingsområden och lägga grunden för ett långsiktigt arbetssätt som säkerställer service och utveckling i hela kommunen.  

Tyck till om programmet

Förslaget till program är framtaget av tjänstepersoner i Tomelilla kommun. Vi vill nu veta vad du tycker om programmet innan det tas vidare i den politiska processen.

Lämna gärna dina synpunkter via nedan formulär eller vid någon av våra digitala träffar.

Digitala träffar i Teams

Tillfälle 1: 22 mars, klockan 12.00 till 13.00
Tillfälle 2: 29 mars, klockan 18.00 till 19.00
Anmälan till stefan.b.persson@remove-this.tomelilla.remove-this.se för att få tillgång till länken

Lämna dina synpunkter på programmet