Borgerlig begravning

Kontakta oss

Kommunen har utsett som begravningsförrättare: 

Lena Bottner
076-1682870 (endast via sms)
lenabottner@yahoo.se  

Anders Nordmark
070-845 88 60
anders.nordmark@telia.com

Den borgerliga begravningsakten är en högtidsakt där inga religiösa inslag förekommer.

Det finns varken lag eller förordning som anger hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas och anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten. Antingen erbjuder begravningsbyrån eller kommunen begravningsförrättare.

Begravningsavgift betalas av alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. I avgiften ingår gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter samt lokal för begravningsceremonin. 

Senast uppdaterad: 2020-06-10