Aktuell utställning

Lyssna

 

17/11-13/1 2019

CHRISTINA SKÅRUD

Inget hårt material skiljde oss från de andra

 

Christina Skårud (f.1973 i Västerås) bor och arbetar i Göteborg och är utbildad på Konsthögskolan Valand.

Christina Skårud arbetar med måleri, objekt och installationer. Tematiskt rör sig hennes konst i gränslandet mellan plats och händelse, en slags scener som är tidsmässigt svårlokaliserade. Via skuggan förflyttar hon sig från det reella in i det fördolda. Det är ovisst om man befinner sig framför en vardagsfond eller mitt i ett skräckscenario. Verken berör ofta frågor kring det undermedvetna, är laddade med konsthistorisk symbolik och kan ses som en slags besvärjelser och undran över sakernas tillstånd.

Skårud har bland annat haft utställningar på Kalmar Konstmuseum, Västerås Konstmuseum, Värmlands Museum och Konsthallen i Vänersborg. Hon finns representerad i flertalet samlingar, exempelvis Göteborgs Konstmuseum, Västerås Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Statens Konstråd samt Stena Stiftelsen.

 

 

Christina Skårud - Inget hårt material skiljde oss från de andra from itapp and film on Vimeo.

 

PÅ NEDRE PLAN VISAS ÄVEN:

 

24/11 - 13/1 2019
SKAPA
Med gemensamma krafter

Under 2018 har Kulturhuset tillsammans med Österlens Folkhögskola och det lokala föreningslivet bedrivit integrationsprojektet Skapa, som finansierats med medel från Region Skåne. Skapa har varit en plats för gemenskap och möten mellan människor, oavsett bakgrund, förutsättningar och förkunskaper. En plats att få arbeta kreativt med hand, hjärta och hjärna i samspel, ett möte mellan kulturer, hantverkstraditioner och människor. 

I utställningen Med gemensamma krafter visas delar av årets aktiviteter och kreativa arbete, som huvudsakligen bygger på gemensamt skapande, där alla med stor kreativitet bidragit med delar till ett gemensamt verk eller tema.