Centralt belägen naturpark

Mitt i Tomelilla ligger den vackra Skogsbacken. Välabäcken ringlar genom området och följer man bäcken norrut, når man Väladalen. Här har Tomelillaborna i över hundra år promenerat, motionerat, haft picknick och njutit av naturen. Omgivningarna är varierande med lövskog, rinnande vatten, våtmarker och öppna ytor.

Området har höga naturvärden. Inom området har man funnit minst sju olika fladdermusarter. Skogsbacken har också ett rikt fågelliv med cirka fyrtio häckande arter. De ovanliga arterna strömstare och kungsfiskare (rödlistad som sårbar) ses övervintra längs Välabäcken. Båda arterna är bundna till rinnande vatten och de är skickliga dykare. 

Ta dig hit

Området ligger centralt i de sydöstra delarna av Tomelilla. Att ta sig från tågstationen och ner till naturreservatet tar bara några minuter. Om man kommer med bil går det bra att parkera uppe vid idrottsplatsen.