Stor sammanhängande hagmark i närheten av Kronovalls slott

Inom området finns öppna hagmarker, fuktängar och öppet vatten. Skogen består av bok, avenbok och ek där man med lite tur kan se kronhjort skymta mellan träden. I områdets vattendrag leker lövgrodor och i skogens träd trivs sällsynta skalbaggar.

Reservatet ligger 1,5 km sydost om Fågeltofta kyrka i nära anslutning till Kronovalls slott. 

Vid vägen mellan Fågeltofta och St:Olof finns en skylt - Naturreservat - som pekar ner längs en privat markväg. Följer man vägen kommer man fram till en parkering, där finns möjlighet att gå in i det inhägnade reservatet.

Här finns två markerade vandringsleder som går genom stenig hagmark, ädellövskog och öppen äng. Den längsta leden är 2,6 km lång, och den kortare leden är 2 km lång.