Lättillgängligt friluftsområde nära centrala Tomelilla

Kronoskogen ligger bredvid Tosselilla sommarland. Här kan du motionera på uppmärkta leder genom den vackra och varierade skogen med träd som gran, tall, lärk, björk och ek. Du kan också träna styrka i utegymmet som finns beläget nära ingången till området vid Tosselilla. På området finns också tillgänglighetsanpassad toalett och fina platser att rasta på.

Kronoskogen är en av få kommunägda naturområden.

Tre motionsslingor går genom området:

  • Tillgänglighetsspår (blått) - 750 m (belyst)
  • Grönt spår - 6,0 km
  • Rött spår - 2,3 km (belyst)
  • Ridleder

Belysningen är tänd kvällstid fram till 21.00.