Natur- och kulturlandskap runt Christinehofs slott.

Här finns informationscenter, tillgängliga promenadstigar, fågelskådartorn och vandringsleder.

I parkens centrum hittar du det välbehållna 1700-talsslottet Christinehof.
På gångavstånd från slottet ligger Alunbrukets unika bruksmiljö och Verkeåns naturreservat med vidsträckta ädellövskogar att vandra i. Här och var finns breda stenmurar och annat som minner om slottets långa historia.

Borstakärrs våtmarker i Christinehofs ekopark är ett våtmarksområde med flera olika miljöer. Här erbjuds ett tillfälle att lära sig mer om att nyttja naturen på naturens villkor. Du kan vandra på spång över kärret och stanna till på en mindre öbildning där det är utmärkt att skåda fågel. Ibland syns havsörn i området, så glöm inte kikaren.

Här ligger också Verkasjön som är populär bland sportfiskare (fiskekort krävs) och friluftsälskare.

Ledkarta finns vid slottets parkeringsplats.