År 1920 vann Tomelillabon Anders Persson en rejäl vinst på lotteri. En stor del av pengarna skänkte han till Tomelilla köping för att en stadspark skulle anläggas. Det var Malmös dåvarande stadsträdgårdsmästare Gunnar Isberg som ritade och Tomelillas egen stadsträdgårdsmästare PA Nilsson som anlade. 1921 började parken anläggas.

Gunnar Isberg var inspirerad av den tyska trädgårdsstilen som hämtade influenser från både den franska och den engelska. Stadsparkens parterr och alléer är franska drag, medan de exotiska växterna och slingrande gångarna är mer engelska.

Renovering

Mycket av den ursprungliga stilen finns kvar, men parken behöver restaureras och till del återplanteras. Ett större renoveringsprojekt pågår därför just nu. Målsättningen med den omfattande renoveringen är att skapa en gemytlig mötesplats för alla där parkens grundidé och utforming bevaras.

Bland annat kommer vi 

  • byta ut föråldrat växtmaterial

  • restaurera grusgångarna

  • förnya och förbättra belysningen

  • röja och plantera nytt vid ankdammen

  • sätta upp nya skyltar.

I stadsparken finns över 200 träd, många planterades redan på 1920-talet. Bland trädarterna finns stora bokar, ekar och lindar, men också exempelvis ginko, tulpanträd, äkta kastanj och snödroppsträd.

Du är välkommen att besöka stadsparken även under restaureringstiden, men ibland kommer lite större maskiner att finnas där. Vi beräknar vara klara någon gång under 2022.

Hitta hit 

Du når stadsparken lättast antingen från Rosenkrantzgatan längs parkens östra sida, eller från Villagatan längs parkens västra sida. Stadsparken ligger på gångavstånd från torget: Korsa järnvägsövergången och följ Rosenkrantzgatan söderut i cirka 500 meter. 


Bilder från förr