Kolonilotter i Tomelilla

En koloniträdgård är ett stycke mark som delats in i mindre delar, kolonilotter, som hyrs ut till enskilda personer via en koloniförening. I Tomelilla kommun finns en koloniträdgård, Väladalens koloniområde som man finner norr om Folkets park i centrala Tomelilla. Koloniområdet förvaltas av Väladalens koloniförening. 

Allmänna bestämmelser

Kolonisterna får bygga stugor, uthus, drivhus m.m. enligt anvisningar i arrendeavtalet. Innan man bygger bör man kontakta Byggnadsnämnden för råd om bygglov med mera.

Om du vill hyra en koloni/odlingslott

Ta kontakt med Väladalens koloniförening via mejl. Deras webbplats är under uppbyggnad.

Kontakt: Stefan Rosdala (valadalen.koloni@gmail.com)