Över kullar och nära vattendrag till och från havet

Gulmarkerade Backaleden (19 km) går söder om Verkeån från Andrarums alunbruk, via Brösarp och fram till Haväng vid kusten.

Backaleden är en "systerled" till Skåneleden och de slingrar sig parallellt med varandra längs med Verkeån. Leden passerar ett av Skånes högsta vattenfall, Hallamölla. Vattnet faller i fem steg med en sammanlagd fallhöjd på 23 meter. Leden går förbi rastplatsen Vantalängan i Brösarp. Vid Vantalängan finns sitt- och grillplatser, toaletter och ett par större vindskydd. Ved finns tillgängligt på området.

Backaleden fortsätter genom Brösarps by och vidare över Brösarps södra backar. Den sista delen av leden går på grusvägar genom fruktodlingar och betesmarker, fram till Skepparpsgården på Haväng. 

Det är också möjligt att exempelvis kombinera Backaleden med Skåneleden till olika rundor.

Här och var går leden över betesmark som av och till kan hysa boskap.