Förskolan är medlem Friluftsfrämjandets barnverksamhet. I Ur och Skur arbetar med upplevelsebaserat lärande som metod mot målen. Vi har samma styrdokument som alla andra förskolor. Alla pedagoger har förutom sin lärarutbildning/barnskötarutbildning även ledarutbildningar genom Friluftsfrämjandet. 

Barnen är inte ute alltid, vilket är en vanlig missuppfattning vad gäller IUS-verksamhet. Det är pedagogerna som avgör vad som lämpar sig bäst, utifrån väder och aktivitet. Det handlar inte heller om antalet timmar man är ute - utan VAD vi gör när vi är ute.

Utsikten vill ge barnen en positiv inställning till naturen. Genom att vistas i naturen året runt får barnen naturkänsla, motion, rörelse och gemenskap utan prestationer i tävlingsform.
Om barnen tidigt får förmånen att vara ute mycket, lär de sig också hur de ska uppträda i och emot naturen. Vi hoppas att barnen ska finna naturen som en rekreationsplats.

Genom att vi vuxna tar ansvar och är goda förebilder, ger vi barnen de verktyg och kunskaper som behövs för att skapa en bättre miljö mot en hållbar framtid. Vi arbetar aktivt mot en Kemikaliesmart förskola.

Våra avdelningar

Vår förskola är uppdelad i två avdelningar; Utsikten samt Mullehuset. 

 

Våra måltider

Förskolan får sin mat från skolköket. Om ert barn är i behov av specialkost lämnas ett läkarintyg.

Frånvaro

Frånvaro anmäls via appen Tyra. Den får du tillgång till när ditt barn börjar på förskolan.