Förskolan Västervången ligger i ett bostadsområde vid den västra infarten till centrala Tomelilla. Både ute och inne finns en tillgänglig och inspirerande miljö som fångar barnens intresse och nyfikenhet.

Med barnet i centrum skapar engagerade och lyhörda pedagoger en verksamhet där barnen ges möjligheter att utveckla sitt språk, sin fantasi, sin skaparglädje, sina intressen och sin sociala förmåga.

Vi jobbar för en gemenskap och trygghet i barngrupperna där alla blir sedda och lyssnade på. Alla barn ska känna att "jag duger" och "jag kan" - då ökar välbefinnandet och lusten att lära nya saker. Att barnen tycker det är roligt att vara i förskolan är viktigt för oss.

Vi värnar ett gott samarbete med föräldrar och vårdadshavare för att på bästa sätt kunna möta barnet och skapa bra förutsättningar för utveckling.

Våra avdelningar

På förskolan finns avdelningarna lilla och stora Krummeluren, lilla och stora Speldosan samt lilla och stora Lyran. Varje avdelning har ca 15 barn och de fördelas efter åldern 1-3 år och 3-5 år.

 

Våra måltider

Maten lagas på plats på förskolan. Barnen äter måltiderna på sina respektive avdelningar. Är barnet i behov av specialkost, lämnar man läkarintyg till köket. Barn som inte äter fläskkött, serveras annan mat.

  • Frukost: 07:30 samt 08:00
  • Lunch: 11:00 samt 11:30
  • Mellanmål: 14:30

Frånvaro

Frånvaro anmäls via appen Tyra. Den får du tillgång till när ditt barn börjar på förskolan.