Barnens förskola ligger mitt i Smedstorp intill skolan. Vi jobbar mycket ute i naturen och har ett nära samarbete med fritidshem och skola. Vi jobbar efter Bornholmsmodellen där vi genom olika språklekar skapar goda förutsättningar för barnen att förberedas för skolans läs- och skriftinlärning.

Våra avdelningar

På förskolan går cirka 60 barn på fyra åldersindelade avdelningar. De är fördelade på två olika hus, två avdelningar i varje. Vi samverkar mycket mellan de olika husen och grupperna.

 

Våra måltider

Maten tillagas på plats i Smedstorps skolas kök. Frukost serveras 7:30 och lunch 11:15 - 11:45 beroende på grupp. Mellanmål serveras också. Specialkost erbjuds barn som behöver det efter meddelande från föräldrar eller vårdnadshavare.

Barnen äter i sina respektive grupper. De barn som ska börja förskoleklass i skolan året därpå, går till skolans matsal och äter lunch.

Frånvaro

Frånvaro anmäls via appen Tyra. Den får du tillgång till när ditt barn börjar på förskolan.